Zgłoś źródło ogrzewania do CEEB. Obowiązku nie dopełniło jeszcze 90 proc. właścicieli budynków

Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani złożyć deklarację w jaki sposób ogrzewany jest lokal do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków uruchomionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Na dopełnienie obowiązku zostało pięć miesięcy.

- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zlokalizowanie przestarzałych pieców i kotłów tzw. kopciuchów. Zgodnie z obowiązującym prawem, mają one zostać zlikwidowane do końca 2023 roku. Do tej pory w Kielcach zaledwie 10 proc. zarządców i właścicieli domów jednorodzinnych złożyło deklaracje. Wciąż ok. 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku – informuje Aneta Boroń, dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta.

A czasu jest coraz mniej. Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. W przypadku nowopowstałych obiektów należy to zrobić w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła.

Jak złożyć deklarację?

Można to zrobić na dwa sposoby:

• przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

• wypełniając formularz i dostarczając go osobiście lub listownie do Urzędu Miasta Kielce:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

Prezydent Miasta Kielce zachęca do złożenia deklaracji poprzez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Więcej szczegółów oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronie www.kielce.eu w zakładce Dla Mieszkańca/Załatw Sprawę/Środowisko

Dokumenty są dostępne także w Biurach Obsługi Interesanta przy Rynku 1 oraz przy ul. Strycharskiej 6.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. 

Powrót na początek strony