Zgodnie, szczęśliwie i trwale. Wspólnie spędzili 50 lat

Półwiecze wspólnego życia świętowało dziś 15 małżeństw z Miasta Kielce. Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz przewodniczącego Rady Miasta Kielce Jarosława Karysia.

Oprócz odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta RP, jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz życzenia. - Złote gody są wyjątkową okazją do świętowania. Spędzić razem pół wieku to wyraz prawdziwej miłości. Trzeba takiej, żeby pokonać wszelkie trudności razem, mimo różnych charakterów, różnicy zdań, pasji, marzeń, oczekiwań. Kochani Jubilaci dziś należą się Wam szczególne słowa uznania oraz najserdeczniejsze życzenia - mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

* Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031). Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim.

Procedura nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się po zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach.

Powrót na początek strony