Zielone zmiany w centrum czekają na wiosnę

Postępują prace związane z zazielenieniem Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha, skweru im. I. Sendlerowej i terenu przed dawną synagogą. „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” to zadanie, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na ulicy Bodzentyńskiej i placu św. Wojciecha wykonano już 95% przewidzianych prac. Na jednej z najstarszych ulic w mieście powstała fontanna wraz z instalacjami, stalowa pergola, zamontowano małą architekturę i oświetlenie. W tym miejscu do wykonania pozostał jeszcze chodnik na wysokości wjazdu na zaplecze budowy, barierki na pochylni dla niepełnosprawnych oraz przy pergoli. Wykonawca zamontuje także oświetlenie LED na murku po północnej stronie ul. Bodzentyńskiej.

Na terenie przed dawną synagogą zainstalowano oświetlenie, wytyczono alejki i posadzono nowe rośliny. Na pasie zieleni między jezdniami alei IX Wieków Kielc wykonano 90% przewidzianych robót. Wykonawca jest w trakcie montowania małej architektury – ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Na przedpolu dawnej synagogi prowadzone będą jeszcze prace przy nawierzchni oraz prace wykończeniowe.

Na kieleckim Rynku obecnie wykonawca pracuje przy instalacjach - elektrycznej i nawadniającej oraz przy budowie przejść dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z wózkami. Aby ułatwić poruszanie się w czterech miejscach bruk zostanie zastąpiony granitowymi płytami. Na Rynku możemy się spodziewać jeszcze kolejnych nasadzeń. Zrobione będzie także przyłącze wody do instalacji do nawadniania roślin. W sercu Kielc zaawansowanie prac wynosi 75%.

Bardzo duże zmiany widać na skwerze im. Ireny Sendlerowej. Wykonawca posadził już część roślin i jest w trakcie montażu konstrukcji altan i trejażu. W dalszej kolejności będzie prowadził prace przy nawierzchni, zamontuje plac zabaw i wykona przyłącza do automatycznej toalety. Sukcesywnie w miejscu, które stanie się zarówno strefą relaksu, aktywności i miejskich spotkań, będzie przybywać zieleni. Prace na skwerze zaawansowane są w 60%.

Wartość całego projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą” to 21 709 500 zł, z czego 90% kosztów stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pełen opis projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowe Śródmieścia Kielc” dostępny jest na stronie https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/zielona-rewitalizacja/

Powrót na początek strony