Zielone zmiany w Śródmieściu Kielc. Miasto szuka wykonawcy

Zadanie „Zielona Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” obejmuje Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, ul. Bodzentyńską z Placem Św. Wojciecha i teren przed dawną synagogą. Oferty w przetargu będą przyjmowane do 20 lipca br.

Na realizację inwestycji Miasto Kielce pozyskało 20,7 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.  

- Czekamy na wykonawców, którzy mają potencjał i doświadczenie z zakresu przebudowy otwartych przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru, których integralnym elementem jest komponowana zieleń – mówi wiceprezydentka Agata Wojda.

W przypadku Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku i terenu przed dawną synagogą, do zadań wykonawcy będzie należało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlano-montażowych oraz prac w zakresie zieleni na podstawie opracowanej dokumentacji.

Dla ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i nasadzeń oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Z uwagi na współfinansowanie zadania z Programu Inwestycji Strategicznych, termin wykonania zamówienia wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że projekt Skweru im. Ireny Sendlerowej, Rynku i terenu przed dawną synagogą należy wykonać w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przy wykonaniu rewitalizacji Rynku wykonawca powinien uwzględnić możliwość wejścia w teren i wykonania robót na terenie pl. św. Tekli nie wcześniej niż od 2 listopada 2022 roku, zaś na płycie Rynku nie wcześniej niż od 1 września 2023 roku.

„Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” to zadanie, które wynika z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030.

Pełna treść zamówienia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony