Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Badanie GUS

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że w dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie pn. "Zintegrowane statystyki" dotyczące gospodarstw rolnych oraz badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza on-line od 1 do 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie https://badaniarolne2023.stat.gov.pl. Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na https://badaniarolne2023.stat.gov.pl. Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS.
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora), czynny od 29 do 31 maja, 14 sierpnia w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Powrót na początek strony