Zmiana daty debaty nad Raportem o stanie gminy Kielce za 2022 rok

W związku ze zmianą terminu sesji absolutoryjnej z 29 na 30 czerwca br., zmianie uległ również termin, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać chęć udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Kielce za 2022 rok.

30 czerwca br. odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Miasta Kielce, na której będzie omawiany Raport o stanie gminy Kielce za 2022 rok. W debacie nad tym dokumentem mogą wziąć udział mieszkańcy Kielc. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1 pok. nr 110A (Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta Kielce) do 29 czerwca br. w godz. od 7.30 do 15.30.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Prezydent Miasta Kielce w dniu 23 maja 2023 r. przedstawił Radzie Miasta Kielce „Raport o stanie gminy Kielce za 2022 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Kielce w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Kielce będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Sesja ta zaplanowana jest na 30 czerwca br. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z nad raportem o stanie gminy z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce. (Wzór wniosku do debaty zamieszczony jest w plikach do pobrania na dole strony)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

Raport o stanie gminy Kielce za 2022 rok został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wzór wniosku do debaty nad Raportem o stanie Gminy Kielce za 2022 rok.pdf PDF 300.54 KB
2. Zasady zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Kielce za rok 2022.docx DOCX 17.65 KB
Powrót na początek strony