Zmiana organizacji ruchu na Witosa i Szybowcowej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że firma Strabag realizująca inwestycję drogową w północnej części Kielc, wprowadziła od dziś zmiany w organizacji ruchu na ul. Witosa oraz ul. Szybowcowej.

Na ul. Witosa, na odcinku ok. 300 metrów pomiędzy ul. Peryferyjną a drogą do piekarni oraz na ul. Szybowcowej (DW 745), na odcinku ok. 200 metrów, wprowadzony został ruchu wahadłowego sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

Projekt ,,Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT – KOF.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony