Zmiana organizacji ruchu w obszarze skrzyżowania ul. Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z 08/09 lipca br. zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia jezdnia ul. Jagiellońskiej w obrębie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej/Karczówkowskiej/Kamińskiego, a ruch zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.

Na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Kamińskiego wytyczone zostanie rondo. Zamknięty dla ruchu kołowego pozostanie wschodni wlot ul. Karczówkowskiej do ul. Jagiellońskiej. Zachowana zostanie możliwość wjazdu (poprzez rondo) z ul. Jagiellońskiej na ul. Kamińskiego.

Informujemy ponadto, że docelowo zostanie zamknięty wlot brukowanego odcinka ul. Karczówkowskiej (od strony Ogrodu Botanicznego) do ul. Jagiellońskiej. Dojazd do ww. odcinka możliwy będzie obecnie wyłącznie poprzez ulicę Podklasztorną. 

Powrót na początek strony