Zmiany dotyczące rejestracji obywateli Ukrainy

W związku z malejącą liczbą przyjmowanych wniosków o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, począwszy od 6 lutego 2023 roku, rejestracja obywateli Ukrainy, odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:45 -15:15 w Urzędzie Miasta Kielce, przy ul. Karola Szymanowskiego 6.

Do dyspozycji obywateli Ukrainy jest fotograf, który bezpłatnie wykonuje zdjęcia, niezbędne do złożenia wniosku.

Numer PESEL może uzyskać osoba, która:

- jest obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
- jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i posiada Kartę Polaka lub
- jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
- jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz przybyła z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski, w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek do pobrania z załączniku ⇓⇓⇓

Co należy przygotować

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
  • Dokument, który potwierdzi dane, które podawane są we wniosku (np. paszport, Karta Polaka lub inny dokumentu ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia - dokument potwierdzający urodzenie
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm – fotografię można bezpłatnie wykonać na miejscu

W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku w siedzibie organu gminy, organ gminy zapewnia możliwość złożenia wniosku w miejscu pobytu tej osoby - tel: 603 644 737

Na dzień 3 lutego 2023 roku, liczba nadanych nr PESEL w Urzędzie Miasta Kielce wynosi - 5 675. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. wniosek o PESEL dla UKR.pdf PDF 1.76 MB
Powrót na początek strony