Zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego

Informujemy, że w związku z trwającym stanem epidemii, istniejącymi zaleceniami dotyczącymi przemieszczania się oraz małym ruchem pieszym i kołowym po zmroku, podjęto decyzję o częściowym wyłączeniu w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta począwszy od 21 kwietnia.

 

Wprowadzone zmiany pozwolą wygenerować oszczędności w budżecie miasta.

 

Wyłączenie latarni nastąpi w następujących miejscach:

Tereny zielone (wyłączenie w godz.00.00-05.00)

 • Park im. S. Staszica
 • Skwer Szarych Szeregów
 • Dolina Silnicy (od ul. Jesionowej do al. IX Wieków Kielc)
 • odcinek leśny al. Na Stadion i parking „leśny”
 • park pomiędzy ul. Kolberga i ul. Chrobrego

 

Wyłączenia oświetlenia w ciągach ulic (wyłączenie w godz.22.00-05.00)

 • ul. Wystawowa
 • ul. Kongresowa
 • ul. Zakładowa
 • ul. Krakowska (od ul. Fabrycznej do ul. Chorzowskiej)

 

Wyłączenia oświetlenia w ciągach ulic (wyłączenie od zmierzchu do świtu)

 • ul. Ściegiennego (od ul. Do Modrzewia do granic miasta) oraz drogi zbiorcze i chodniki (od al. Popiełuszki do granic miasta)
 • ul. Grunwaldzka (od ul. Armii Krajowej do ul. Szajnowicza-Iwanowa) – chodniki
 • al. Solidarności i ul. Radomska (od ul. Bęczkowskiej do wjazdu do centrum handlowego) – chodniki
 • ul. Łódzka (od ul. Hubalczyków do ul. Zagnańskiej) – chodniki, droga zbiorcza
 • drogi zbiorcze wzdłuż trasy S74

 

Wyłączenia jednostronne ulic (wyłączenie od zmierzchu do świtu)

 • ul. Jana Pawła II i Ściegiennego (od ul. Ogrodowej do ul. Małej Zgody)
 • ul. Paderewskiego
 • ul. Seminaryjska
 • ul. Czarnowska

 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach na bieżąco będzie dokonywać oceny podjętych działań oraz wsłuchiwać się w opinie mieszkańców. Zakres skali wyłączeń oświetlenia ulicznego może ulegać korektom w stosunku do powyższego stanu wyjściowego.

Powrót na początek strony