Zmiany w organizacji ruchu na drogach osiedlowych Bukówki

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że wykonawca realizujący przebudowę ul. Wojska Polskiego (DW 764) od dnia 12 kwietnia br. planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.

Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie droga przy Wojskowym Biurze Emerytalnym. Krzyżująca się z nią, dotychczas jednokierunkowa ulica bez nazwy prowadząca do ul. Rozmarynowej zostanie tymczasowo poszerzona i odbywał się będzie na niej ruch dwukierunkowy.

Obsługa komunikacyjna budynków 251a i 253 odbywać się będzie wyłącznie od strony ul. Rozmarynowej.

Przejście dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie ul. Berberysowej zostanie przesunięte na wysokość pętli autobusowej na Bukówce.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania. 

wp.jpg  

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od środy 12 kwietnia br. przystanek początkowy Bukówka (numer 50, kierunek jazdy do centrum) dla linii 1, 25, 33, 34, 54, 108 i N2 zostanie czasowo przeniesiony na pętlę autobusową znajdującą się po drugiej stronie ulicy. Tymczasowy przystanek znajduje się tuż przy chodniku od strony pętli.

ztm petla.jpg

Projekt „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony