Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Solidarności i Domaszowskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 20.04.2022 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Solidarności/al. Tysiąclecia PP w związku z budową magistrali ciepłowniczej i pracami drogowymi.

Al. Solidarności

- Na obu jezdniach al. Solidarności w obrębie skrzyżowania oraz na dojazdach i wyjazdach z niego zostaną wyłączone lewe pasy ruchu. Ruch na wprost przez skrzyżowanie odbywał się będzie jednym (środkowym) pasem ruchu. Dla kierujących dostępne będą także pasy do skrętu w prawo w al. Tysiąclecia PP.

- Na skrzyżowaniu al Solidarności/al. Tysiąclecia PP zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna.

- Zostanie zlikwidowane przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania, ruch pieszych odbywał się będzie poprzez wyznaczone przejście po stronie północnej.

Al. Tysiąclecia PP

-  Z al. Tysiąclecia PP (jadąc od strony ul. Warszawskiej) możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo w al. Solidarności. Nie będzie możliwości jazdy przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ul. Domaszowskiej. Dojazd do ul. Domaszowskiej będzie możliwy poprzez al. Solidarności i zawrotkę w sąsiedztwie skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc/Sandomierska.

Zmiany w organizacji ruchu stanowią pierwszy etap zmian w obszarze skrzyżowania al. Solidarności/al. Tysiąclecia PP. Obowiązywać będą przez ok 1,5 miesiąca.

Powrót na początek strony