Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty informuje, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zmienią się terminy rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021.

Z powodu przesunięcia terminu egzaminu ósmoklasisty na czerwiec, utrzymanie dotychczasowych terminów nie było możliwe. Tegoroczny nabór do szkół średnich oficjalnie miał rozpocząć się 11 maja, a jego wyniki uczniowie mieli poznać w lipcu.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych określi dla województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zmian dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Powrót na początek strony