Znamy wyniki ankiety na temat Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Prawie 68% ankietowanych mieszkańców Kielc wyraziło pozytywną opinię o minionej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, a ponad 57% respondentów uznała działania promocyjne w zakresie KBO za wystarczające. Tak wynika z ankiety przeprowadzanej w lutym na stronie wypowiedzsie.kielce.eu.

Za pomocą ankiety mieszkańcy Kielc mogli ocenić dotychczasowe edycje Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, a także wyrazić zdanie na temat planowanych działaniach w zakresie zmiany obowiązujących zasad wyłaniania zwycięskich projektów. W badaniu wzięło udział 262 osoby.

W zakresie planowanych w przyszłości zmian Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, zakładających podział miasta na wydzielone na potrzeby budżetu obywatelskiego obszary, 44% ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem dotychczasowych rozwiązań, czyli budżet obywatelski nadal miałby być procedurą ogólnomiejską z podziałem na kategorie projektów: inwestycyjnych: dużych i małych, zielonych oraz nieinwestycyjnych.  

Jednak w przypadku ewentualnego podziału miasta na potrzeby budżetu obywatelskiego najwięcej ankietowanych (36,26%) opowiedziało się za wyodrębnieniem kwoty na projekty ogólnomiejskie oraz rozdzieleniem pozostałych środków procentowo w zależności od liczby mieszkańców obszaru obejmującego poszczególne części miasta.

Ponadto ankietowani mieli możliwość zaproponowania własnych rozwiązań dotyczących działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w KBO, a także propozycji rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach.

Wszystkie uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane, a wyniki ankiety posłużą Zespołowi ds. opracowania Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego do opracowania nowego projektu Regulaminu KBO.

Wyniki ankiety są dostępne na: wypowiedzsie.kielce.eu

 

Powrót na początek strony