Znamy wyniki konkursu „Szkolny Dzień Czystego Powietrza”

Dzień Czystego Powietrza, który przypada 14 listopada, obchodzono w wielu miejscach w mieście w tym również w placówkach oświatowych. Urząd Miasta, uczniów kieleckich szkół zaprosił do akcji konkursowej pn.: „Szkolny Dzień Czystego Powietrza” polegającej na zorganizowaniu akcji pokazującej wpływ mieszkańców miasta na zanieczyszczenia powietrza.

Do akcji zgłosiły się grupy z przedszkoli samorządowych nr 1,3,5,9,18,23,32,34,43, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, oraz oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 31, grupy ze szkół podstawowych nr 8,12,18,23,24,25,27,31,33,39 oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 1. W sumie do konkursu przystąpiło 544 uczestników.

Uczestnicy akcji zaprezentowali interesujące programy edukacyjno-informacyjne, których celem było podniesienie świadomości społecznej na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie i środowisko.

Młodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych dotyczących powietrza, źródeł zanieczyszczeń i sposobów przeciwdziałania im. Wzięły udział w zabawach badawczych pozwalających dostrzec zjawisko smogu, oraz przygotowały obrazki konturowe dla rodziców. Wykonywały różnego rodzaju gazetki tematyczne, makiety, wszystko po to aby  świadomość społeczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza znacznie wzrosła.

Zwycięzcy konkursu z Przedszkola Samorządowego nr 9 przygotowali spektakl, którego tematyka skupiona była na problemie zanieczyszczania powietrza przez mieszkańców miasta i jego negatywnego wpływu na przyrodę. Do akcji zaangażowani zostali także rodzice, którzy wraz z dziećmi wykonali plakaty. W taki sposób zarówno pozostałym dzieciom, rodzicom jak i pracownikom został przedstawiony problem zanieczyszczenia powietrza.

Starsze dzieci oraz młodzież szkolna organizowali pogadanki, wykonywali plakaty, baner, gazetki z hasłami promującymi dbanie o jakość powietrza. Podczas apeli szkolnych przedstawiano Kodeks Młodego Ekologa, wyświetlano filmy edukacyjne, przy pomocy doświadczeń dzieci mogły sprawdzić czy powietrze istnieje, oraz wykazać się wiedzą o powietrzu rozwiązując quiz ekologiczny.

Młodzież organizowała Happeningi z własnoręcznie wykonanymi transparentami promującymi dbanie o czyste powietrze, oraz warsztaty dla najmłodszych, tak jak w przypadku Szkoły Podstawowej nr 25 – zwycięzców w kategorii szkół podstawowych. Młodzież z ww. placówki nakręciła film pt.: „To my odpowiadamy za nasze powietrze, za naszą przyszłość”. Pokazali w nim jak istotne jest dbanie o naszą planetę i jak małe działania mogą mieć na nią ogromny wpływ. Film stworzony przez uczniów to doskonały przykład jak młodzi ludzie mogą oddziaływać na zmiany i inspirować innych do pozytywnych działań wobec środowiska.

Szkolny Dzień Czystego Powietrza był świetną okazją do podniesienia świadomości ekologicznej. Dzięki takim inicjatywom możemy wspólnie dążyć do czystej i zdrowszej przyszłości.

Powrót na początek strony