Zostań społecznym opiekunem kotów

Zachęcamy mieszkańców do wstępowania w szeregi społecznych opiekunów kotów. Osoby, które zdecydują się na rejestrację mogą liczyć na wsparcie Urzędu Miasta. Zapewniamy karmę dla kotów w okresie zimowym, ocieplane domki i talony na kastrację, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Aby zarejestrować się jako społeczny opiekun kotów należy złożyć wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce. Wnioski można składać drogą mailową na adres sekretariat.gks@um.kielce.pl, są także dostępne w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 w Kielcach. Numery telefonów pod którymi można uzyskać więcej informacji: Urząd Miasta Kielce - 41 367 66 85, Schronisko dla bezdomnych zwierząt - 41 361 67 24.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o wpis do rejestru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Obecnie zarejestrowanych jest 34 społecznych opiekunów. Rejestr umożliwia zebranie informacji o populacji kotów wolno żyjących w mieście i lepsze dopasowanie działań Urzędu Miasta skierowanych na pomoc tym zwierzętom.

Kto może zostać społecznym opiekunem kotów

Społecznym opiekunem kotów może zostać każda pełnoletnia osoba, która zobowiąże się do m.in. stałego karmienia i pojenia kotów pozostających pod jego opieką, monitorowania stanu ich zdrowia oraz w miarę możliwości prowadzenia profilaktyki przeciwpasożytniczej, organizacji kotom schronień oraz dbałości o ich właściwy stan, utrzymania czystości w miejscu dokarmiania, pomocy przy wyłapywaniu kotów do zabiegów kastracji lub samodzielnego dokonywania tej czynności i współpracy z Urzędem Miasta Kielce oraz organizacjami społecznymi.

Każdy zarejestrowany opiekun otrzyma legitymację, która będzie upoważniała m.in. do pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych domków i karmy zakupionych z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących. Ich liczba zależy od puli środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Kielce.

Powrót na początek strony