Inne instytucje otoczenia biznesu

Bank Gospodarstwa Krajowego

To polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Adres: ul. Silniczna 5, 25-515 Kielce

Telefon: +48 22 475 13 00

e-mail: kielce@bgk.pl

https://www.bgk.pl/


Business Lantern Office

Business Lantern Office jest centrum coworkowo-kreatywnym stworzonym w 2019 r. na potrzeby lokalnych firm. W ofercie znajdują się szkolenia, doradztwo biznesowe, hot desk, biurka do wynajęcia, biura serwisowane, wirtualne biura oraz dostęp do sal konferencyjnych.

Adres: 1 Maja 191, 25-646 Kielce

e-mail: biuro@bloffice.pl

https://bl.com.pl/


Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce

Chcesz zainwestować w Kielcach? Szukasz baz danych, terenu inwestycyjnego lub przestrzeni do wynajęcia? A może chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni? W działającym 15 lat Centrum Obsługi Inwestora znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w Kielcach i KOF najpierw spotkasz się z zespołem Centrum Obsługi Inwestora odpowiedzialnym za to, by Twoja inwestycja przebiegła bez większych problemów i niespodzianek.

Adres: ul. Strycharska 6, pok. 4 i 14, 25-659 Kielce

e-mail: coi@um.kielce.pl

http://www.invest.kielce.pl/


EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego

Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego jest firmą doradztwa gospodarczego, działającą od 1995 roku. Od 1997 roku jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Firm Konsultingowych w Brukseli (Central Consultancy Register). Jego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektami inwestycyjnymi (zarówno publicznymi jak i komercyjnymi) oraz programami dotyczącymi rozwoju zasobów ludzkich i przedsiębiorczości, w następujących zakresach: szkolenia i doradztwo zawodowe, prace badawcze, analizy ekonomiczne i oddziaływania na środowisko naturalne, strategie i programy rozwoju.

Adres: ul. Szkolna 36A, Kielce 25-604

Telefon: +48 41 345 32 71

https://eprd.pl/


Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Kielecki punkt jest elementem krajowego systemu informacji o Funduszach Europejskich. Sieć koordynowana jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest uproszczenie systemu przekazywania informacji o dotacjach z Unii Europejskiej. Pracownicy punktu służą mieszkańcom województwa informacją na temat możliwości uzyskania pomocy z odpowiedniego programu na lata 2021-2027. Takie porady udzielane są podczas bezpośrednich spotkań, przez telefon, lub pocztą elektroniczną.

  • godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek: 7.30-15.30, w soboty nieczynne
  • adres: al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua)
  • bezpłatna infolinia: telefon 800-800-440
  • telefon: 800-800-440  lub 41 395 15 21, 41 395 15 20
  • e-mail: pife.kielce@sejmik.kielce.pl

Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce"

Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” ma siedzibę w Kielcach, a obszarem jej działania jest województwo świętokrzyskie. Jest koordynatorem klastra usługowego „Grono Targowe Kielce”. W jej skład wchodzi 89 członków związanych z branżą wystawienniczą.

Adres:  ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Telefon: +48 504 240 032

e-mail: gtk@gronotargowe.pl

http://www.gronotargowe.pl/


Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ 

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ skupia blisko 70 podmiotów, głównie obiekty sanatoryjne i uzdrowiskowe a także SPA&Wellness. Jest Koordynatorem Konsorcjum Inteligentnych Specjalizacji – Turystyka Zdrowotna w perspektywie 2021-2027.  Celem działalności Izby jest integracja środowiska przedsiębiorców z branży szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej oraz działania mające na celu stymulowanie innowacyjnego rozwoju branży, głównie poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia, współpracę ze środowiskiem naukowym, a także działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Izba za pośrednictwem brokerów łączy pomysłodawców z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi rozwojem branży.

Adres:  Dąbrowa 3, 26-001 Masłów

Telefon: +48 604 483 717, 606 986 124

e-mail: biuro@turystykazdrowotna.edu.pl

www.turystykazdrowotna.edu.pl 


Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną. W chwili obecnej Izba zrzesza formacje gospodarcze, w tym: 17 cechów, 7 spółdzielni rzemieślniczych i 13 jednostek gospodarczych.

Adres: ul. Warszawska 34,  25-312 Kielce

Telefon: +48 41 344 76 53

e-mail: sekretariat@izbakielce.pl

www.izbakielce.pl


Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Biuro w Kielcach

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest instytucją o charakterze non-profit, działającą na terenie Końskich i okolic od 1996 r. KSWP świadczy usługi doradcze, pośredniczy w transferze technologii oraz organizuje spotkania, seminaria poświęcane konkretnym zagadnieniom
zarówno z własnej inicjatywy – odpowiadając na potrzeby rynku – jak i na zlecenie firm, urzędów, innych instytucji. Jako niepubliczna placówka oświatowa prowadzi szkolenia i kursy o różnorodnej tematyce dla kadry kierowniczej, pracowników i bezrobotnych zakończone zaświadczeniami. Poprzez funkcjonujący w jego strukturach Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Pożyczkowy, ośrodek udziela niskoprocentowych pożyczek.

Adres: al. IX Wieków Kielc 6/24-25 (III piętro), 25-516 Kielce

e-mail: kswp@kswp.org.pl

https://www.kswp.org.pl/


Loża Świętokrzyska Bussines Centre Club (BCC)

Loża Świętokrzyska aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym województwa, współpracując z władzami państwowymi i samorządowymi województwa. Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowanie gospodarki rynkowej konkurencyjnej i otwartej na świat. Ponadto angażuje się w prace komisji rządowych i parlamentarnych oraz koncentruje się na działaniach lobbingowych na rzecz tworzenia korzystnych warunków do inwestowania.

 Adres: ul. Zakładowa 1,  25-672 Kielce

Telefon: +48 41 365 12 00

e-mail: marek.staniak@bcc.org.pl

https://www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-swietokrzyska/


Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to instytucja non-profit w 100% będąca własnością Skarbu Państwa, wobec której bezpośredni nadzór sprawuje Minister Finansów. Od ponad 25 lat Fundacja jest wiodącą instytucją finansującą w Polsce, będącą głównym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego, oferującą wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej oraz na rozwój i inwestycje dla mikro-, małych i średnich firm. Oferowane zasoby finansowe pochodzą w większości ze środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych, posiadają preferencyjne oprocentowanie i nie wymagają dodatkowych opłat i prowizji. Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie 16 województw za pośrednictwem 26 oddziałów.

Fundacja prowadzi szeroką, nieodpłatną działalność szkoleniowo-doradczą przede wszystkim dla przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, studentów, absolwentów oraz pracowników. Oferuje dostęp do najnowocześniejszej, bezpłatnej, platformy szkoleniowej pod adresem www.szkolenia.pfp.com.pl, w ramach której odbywają się szkolenia online (na żywo), jak również zapewnia dostęp do biblioteki szkoleń e-learningowych. Oferta szkoleniowa Fundacji spełnia bardzo wysokie kryteria jakościowe, w tym posiada certyfikację ISO oraz Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Wspiera również finansowo postawy przedsiębiorcze w ramach konkursów gospodarczych, stypendiów oraz innych inicjatyw regionalnych i lokalnych.

Więcej informacji w zakresie:

  1. bezpłatnych szkoleń online oraz e-learningów dostępnych na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: www.szkolenia.pfp.com.pl
  2. finansowania firm przez Polską Fundację Przedsiębiorczości: www.pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział Kielce

ul. Karola Olszewskiego 6, Budynek Orange INC pok. 2.19, 25-663 Kielce

Telefon: 882 791 400

e-mail: swietokrzyskie@pfp.com.pl

www. www.pfp.com.pl


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą około stu trzydziestu firm. Izba świadczy szerokie usługi na rzecz swoich członków: prowadzi wywiadownię handlową, zajmuje się kojarzeniem partnerów, legalizuje dokumenty handlowe, prowadzi doradztwo i szkolenia, dostarcza informacje gospodarcze, organizuje działalność lobbingową. Zajmuje się także ubezpieczaniem kontraktów eksportowych.

Adres: ul. Sienkiewicza 53,  25-002 Kielce

Telefon: +48 41 34 443 92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

www.siph.com.pl


Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój - SIR powstało w 2001 roku. Zgodnie ze swoim statutem realizuje cele w zakresie działalności naukowo-technicznej, edukacji i oświaty na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspierania inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, fizycznej i sportu, ochrony wartości dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej inwalidów.

Adres: ul. Warszawska 27/1,  25-518 Kielce

Telefon: +48 41 361 04 92

e-mail: sir@sir.com.pl

www.sir.com.pl


Stowarzyszenie Forum Pracodawców

Głównymi celami stowarzyszenia jest pobudzanie aktywności gospodarczej wśród społeczności, propagowanie zasad gospodarki rynkowej, wspieranie przedsiębiorczości oraz organizacja i prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej. Realizacja zamierzeń odbywa się poprzez organizację wielu spotkań dyskusyjnych, konferencji, pomoc doradczą dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz współpracę z pozarządowymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Adres: ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce

Telefon: +48 41 344 80 80

e-mail: fp@kielce.com


Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy

Celem działalności spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do
kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe. Fundusz realizuje cele statutowe we współpracy z samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego.

Adres: ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce

Telefon: +48 41 242 95 05

e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl

https://www.swietokrzyskifp.pl


Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał jako alternatywa instytucji finansowych kierując swoją ofertę dla MŚP mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Adres: Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Telefon: +48 41 36 00 280 

e-mail: sekretariat@sfr-kielce.pl

https://sfr-kielce.pl/


Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w 2002 roku. Jest organizacją zrzeszająca pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego, a jego głównym zadaniem jest reprezentowanie ich interesów gospodarczych i społecznych. Mamy realny wpływ na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, a także na politykę społeczną i gospodarczą, realizowaną przez organy administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.

Adres: ul. Warszawska 25/4,  25-512 Kielce

Telefon: +48 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

www.szpp.eu


Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. działa od 2001 roku, jako instytucja non-profit by wspierać lokalną przedsiębiorczość oraz stymulować rozwój regionu świętokrzyskiego poprzez transfer osiągnięć naukowo-badawczych, informację gospodarczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, systemy jakości ISO, kształcenie przez Internet oraz organizację targów i konferencji. Zadaniem ŚCITT jest również pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań.

Adres: ul. Studencka 1, 25-401 Kielce

Telefon: +48 41 34 32 910

e-mail: biuro@it.kielce.pl

http://www.it.kielce.pl


Świętokrzyska Izba Rolnicza

Świętokrzyska Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w niej członków. Występuje z inicjatywą z zakresu regulacji prawnych oraz opiniowaniem projektów przepisów, upowszechnia postęp techniczny i technologiczny w produkcji rolnej. Prowadzi działania na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, inicjuje działania mające na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych.

Adres: ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce

e-mail: biuro@sir-kielce.pl

http://www.sir-kielce.pl

Powrót na początek strony