Miejski Urząd Pracy


Miejski Urząd Pracy w Kielcach świadczy profesjonalne, bezpłatne usługi dla biznesu, m.in. w zakresie: rekrutacji i selekcji personelu, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy, refundacji wynagrodzeń, doradztwa zawodowego dla firm i podnoszenia poziomu kwalifikacji kadr instytucji i przedsiębiorstw. Zgodnie z obowiązującym prawem MUP odpowiada za realizację lokalnej polityki rynku pracy na terenie stolicy województwa świętokrzyskiego.

Jeśli Państwa Firma poszukuje pracowników, zachęcamy do kontaktu z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach i złożenia oferty zatrudniania!

Zyskacie:

 • doradztwo w zakresie treści ogłoszenia,
 • ocenę atrakcyjności oferty pracy na tle innych propozycji z lokalnego rynku,
 • umieszczenie oferty w Centralnej Bazie Ofert Pracy,
 • ulokowanie ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, upowszechnienie oferty wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Oferujemy ponadto:

 • kompleksową realizację procesu rekrutacji, jeśli Państwa Firma będzie zainteresowana takim rozwiązaniem,
 • organizację giełdy pracy specjalnie dla Waszej Firmy, na wskazane w propozycji stanowisko,
 • możliwość udziału w targach pracy organizowanych i współorganizowanych przez MUP,
 • wykorzystanie standaryzowanych narzędzi badawczych w procesie rekrutacji. Miejski Urząd Pracy w Kielcach dysponuje przeszkoloną, doświadczoną i uprawnioną do stosowania testów i kwestionariuszy w dziedzinie poradnictwa zawodowego grupą doradców.

Kontakt: 41 340-60-25, 41 340-60-96

Wsparcie finansowe

Jeśli Państwa Firma planuje zatrudnić osoby bezrobotne, proponujemy:

 • dofinansowania do wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy

Szczegóły na stronie WWW MUP: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/14553-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

Kontakt: 41 340-60-41, 41 340-60-43

 • dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek społecznych

Kontakt: 41 340-60-24, 41 340-60-77

Szczegóły na stronie WWW MUP: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/14533-prace-interwencyjne lub https://mupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-w-wieku-50-

 • organizację prac interwencyjnych

https://mupkielce.praca.gov.pl/-/14533-prace-interwencyjne

Jeśli Państwa Firma chce przyjąć stażystów, zachęcamy do zapoznania się z ofertą MUP w tym zakresie.

Szczegóły na stronie WWW MUP: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/14523-staze-i-bony-stazowe

Kontakt: 41 340-60-66, 41 340-60-23, 41 340-60-28

Jeśli Państwa firma potrzebuje podnieść kwalifikacje swoich pracowników, może się ubiegać o dofinansowanie kształcenia ustawicznego już zatrudnionej kadry z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej na ten temat na stronie WWW MUP: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Kontakt: 41 340-60-19, 41 340-60-26

Miejski Urząd Pracy w Kielcach obsługuje również procesy związane z zatrudnianiem cudzoziemców i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach dysponuje narzędziami, które pozwolą pomóc Państwa Firmie w rozwiązaniu każdego z dylematów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, tworzeniem stanowisk pracy, podnoszeniem poziomu kompetencji osób już zatrudnionych, a nawet intensyfikacją działań z zakresu Employer Brandingu, czyli świadomego budowania marki dobrego pracodawcy w społeczności lokalnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dla pracodawców, dostępną na stronie WWW MUP: https://mupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Kontakt: 41 340-60-25 lub 41 340-60-96

MUP należy do najaktywniejszych i najbardziej innowacyjnych przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Placówka realizowała wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego projekty innowacyjny i badawczy, a obecnie projekt pilotażowy zatwierdzony przez Ministerstwo właściwe ds. rynku pracy. Kielecki urząd pracy należy do wąskiego grona instytucji najczęściej nagradzanych za wkład w rozwój i jakość usługi poradnictwa zawodowego w Polsce.

Zachęcamy do współpracy!

Aktualne informacje i ogłoszenia zawsze na stronie internetowej WWW Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach:

https://mupkielce.praca.gov.pl/

Dane adresowe

Miejski Urząd Pracy

ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361Kielce

telefon: 41 340 60 55

kancelaria@mup.kielce.pl
mupkielce.praca.gov.pl/

Powrót na początek strony