Zwolnienia z podatku dla Inwestorów

Wyrazem otwartego podejścia władz miasta do zgłaszających się inwestorów, a także lokalnych przedsiębiorców chcących inwestować w Kielcach jest propozycja uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków biurowych oraz produkcyjnych, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Kielce w lutym 2022 r. Obie uchwały obowiązują do 31 grudnia 2023 r. W styczniu 2023 r. Rada Miasta Kielce przyjęła kolejną uchwałę umożliwiającą zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych była odpowiedzią na widoczny w całej Polsce trend i oczekiwania inwestorów.

Uchwała umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat dla nowo wybudowanych budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 3000 m2, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których co najmniej 80 % powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa o wysokim standardzie.

To niezwykle ważny krok dla wciąż rozwijającego się miasta, takiego jak Kielce, gdzie potężna kartą przetargową jest także kapitał ludzki oraz konkurencyjne ceny wynajmu lokali.

Przedsiębiorca, który do 31 grudnia 2023 r. złoży pisemne zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji nabywa prawo do otrzymania pomocy w formie zwolnienia z podatku z dniem dokonania zgłoszenia.

⇒ Uchwała Rady Miasta nr LVII/1122/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/831/akt.pdf

 

Kolejnym ważnym dokumentem jest uchwała w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej.

Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej, stanowiącej inwestycję początkową położoną na terenie Gminy Kielce. Uchwała umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

Przyjęta na lutowej sesji uchwała jest kontynuacją obranej przez Miasto Kielce polityki podatkowej, mającej na celu zachęcanie firm funkcjonujących już na kieleckim rynku do dokonywania tutaj reinwestycji, a także przyciąganie inwestorów działających na terenie kraju i za granicą do lokalizowania swoich oddziałów w Kielcach.

Przedsiębiorca, który do 31 grudnia 2023 r. złoży pisemne zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji nabywa prawo do otrzymania pomocy w formie zwolnienia z podatku z dniem dokonania zgłoszenia. Pomocy udziela się po zakończeniu inwestycji początkowej, tj. od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa nowych budynków lub budowli została zakończona.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę zgłoszenia w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych, które powinno zawierać:

  • nazwę i wielkość przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże przedsiębiorstwo),
  • opis projektu,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji liczone od dnia dokonania zgłoszenia,
  • lokalizację inwestycji,
  • wykaz kosztów projektu.

⇒ Uchwała Rady Miasta nr LVII/1121/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/830/akt.pdf

Najświeższa uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z zainwestowaniem kapitału w utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozpoczęcia działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu czy też zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. W ramach wspomnianych nowych inwestycji mają zostać utworzone nowe miejsca pracy na terenie Kielc.

Uchwała umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat. Zwolnienie stanowi wsparcie dla inwestorów, którzy nie mogą skorzystać z już obowiązujących uchwał w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na terenie Gminy Kielce.

⇒ Uchwała Rady Miasta nr LXXI/1412/2023 z dnia 19 stycznia 2023 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2023/581/akt.pdf

Podatki w Kielcach na tle innych miast

W ramach wsparcia procesu inwestycyjnego Miasto oferuje najniższe stawki podatku od nieruchomości wśród miast wojewódzkich w Polsce:

Stawki_budynki.png

Stawki-grunty.png

 

Cała Polska SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ!

Przedsiębiorco! Przypominamy, że możesz również skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji!

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia dla inwestorów, który od 2018 roku zastąpił zwolnienia podatkowe w ramach dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych. Jest to rządowy instrument wsparcia, który umożliwia firmom realizującym nowe inwestycje uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji na terenie całej Polski (bez względu na lokalizację firmy lub zakładu). Planowana inwestycja może być zlokalizowana na prywatnych lub publicznych terenach inwestycyjnych. Na portalu biznes.gov.pl udostępniona jest interaktywna mapa, na której opisane są warunki inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dla każdego powiatu w Polsce.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

  • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych)

lub

  • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. Od 2022 roku mały przedsiębiorca może odzyskać inwestując w Kielcach nawet 70% poniesionych kosztów, średni 60% kosztów kwalifikowanych, a duża firma - 50%.

Informacja o poziomie pomocy publicznejhttps://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Informacje o tym, gdzie i na jakich warunkach można zgłosić wniosek o ulgę w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz wszelkie szczegółowe informacje na temat inwestowania na nowych zasadach dostępne są na rządowej stronie Biznes.gov.pl pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji

Dane adresowe


Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora

ul. Strycharska 6, p. 4, 14

25-659 Kielce

tel. +48 41 36 76 571, 41 36 76 557

e-mail: coi@um.kielce.pl

Facebook: Inwestuj w Kielcach

Facebook: #Kielcedlaprzedsiębiorców

Powrót na początek strony