Procedury administracyjne dla przedsiębiorców

Procedury administracyjne dla przedsiębiorców i inwestorów realizowane przez Urząd Miasta Kielce i niektóre miejskie jednostki organizacyjne

 

BUDOWNICTWO

- Zaświadczenie o samodzielności lokali https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/zaswiadczenie-o-samodzielnosci-lokalu.html

- Rejestracja dziennika budowy https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/rejestracja-dziennika-budowy.html

- Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu-lub-jego-czesci.html

- Zgłoszenie budowy, rozbiórki lub wykonywania innych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/zgloszenie-budowy-rozbiorki-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe.html

- Konieczność wejścia na teren sąsiedni przy realizacji inwestycji https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/wydanie-decyzji-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci.html

- Odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/wydanie-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-lub-projektu-architektoniczno---budowlanego.html

- Wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/pozwolenie-na-budowe-tymczasowego-obiektu-budowlanego.html

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/administracja-architektoniczno-budowlana/pozwolenie-na-budowe.html

 

DANE PRZESTRZENNE

- Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.html

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/dzialalnosc-gospodarcza/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-lub-poza-miejscem-sprzedazy.html

- Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/dzialalnosc-gospodarcza/wydanie-zezwolenia-na-wyprzedaz-napojow-alkoholowych.html

- Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/dzialalnosc-gospodarcza/-ogolny-schemat-procedury-kontroli-przedsiebiorcow.html

- Założenie działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie oraz zgłoszenie sprostowania i wykreślenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/dzialalnosc-gospodarcza/zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-zmiana-zawieszenie-wznowienie-zakonczenie-oraz-zgloszenie-sprostowania-i-wykreslenia-w-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

GEODEZJA

- Wgląd do dokumentów https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/wglad-do-dokumentow.html

- Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/uzgadnianie-sytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu.html

- Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/wydanie-decyzji-o-zatwierdzeniu-projektu-podzialu-nieruchomosci.html

- Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/weryfikacja-wynikow-zgloszonych-prac-geodezyjnychkartograficznych.html

- Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/zglaszanie-prac-geodezyjnychkartograficznych.html

- Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/zgloszenie-zmian-danych-ewidencyjnych-gruntow-i-budynkow.html

- Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geodezja/udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.html

- Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geologia/zatwierdzenie-dokumentacji-geologicznej-1.html

- Koncesja na poszukiwanie złoża, wydobywanie kopalin https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geologia/koncesje-na-wydobywanie-kopalin-ze-zloz-jezeli-obszar-udokumentowanego-zloza-nieobjetego-wlasnoscia-gornicza-nie-przekracza-2-ha-wydobycie-kopaliny-ze-zloza-w-roku-kalendarzowym-nie-przekroczy-20-000-m3-dzialalnosc-bedzie-prowadzona-metoda-.html

- Opiniowanie planu ruchów zakładów górniczych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/geologia/opiniowanie-planow-ruchu-i-dodatkow-do-planow-ruchu-czynnych-i-likwidowanych-zakladow-gorniczych.html

 

GOSPODARKA ODPADAMI

- Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-odpadami/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html

- Wydawanie decyzji dotyczących gospodarki odpadami https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-odpadami/--wydawanie-decyzji-dotyczacych-gospodarki-odpadami.html

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

- Wydawanie decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-sciekami/wydawanie-decyzji-dotyczacej-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych.html 

 

GOSPODARKA WODNA

- Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-wodna/przywrocenie-stosunkow-wodnych-do-stanu-poprzedniego.html 

 

IMPREZY MASOWE

- Wydanie zezwolenie na organizację imprezy masowej na terenie Miasta Kielce https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/imprezy-masowe_1/wydanie-zezwolenie-na-organizacje-imprezy-masowej-na-terenie-miasta-kielce.html

 

KOMUNIKACJA-TRANSPORT

- Wydanie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-transport/wydanie-zezwolenia-na-przewozy-regularne-i-regularne-specjalne.html

- Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-transport/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow.html

- Wniosek o udzielenie licencji na taksówkę osobową https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-transport/udzielenie-licencji-na-taksowke-osobowa.html

- Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-transport/licencja-na-wykonywanie-transportu-drogowego-w-zakresie-posrednictwa-przy-przewozie-rzeczy.html

- Wniosek o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-transport/licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-samochodem-osobowym-lub-pojazdem-samochodowym-przeznaczonym-konstrukcyjnie-do-przewozu-powyzej-7-osob-i-nie-wiecej-niz-9-lacznie-z-kierowca.html

- Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-transport/zezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego.html

 

NIERUCHOMOŚCI

- Pierwokup nieruchomości gruntowej https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/nieruchomosci/sprzedaz-i-nabycie-nieruchomosci/pierwokup.html

- Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/nieruchomosci/dzierzawa-najem-dysponowanie-gruntem-sluzebnosc/oddawanie-nieruchomosci-w-trwaly-zarzad.html

- Nabywanie nieruchomości https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/nieruchomosci/sprzedaz-i-nabycie-nieruchomosci/nabywanie-nieruchomosci.html

- Dzierżawa i najem nieruchomości https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/nieruchomosci/dzierzawa-najem-dysponowanie-gruntem-sluzebnosc/dzierzawa-i-najem-nieruchomosci.html

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zaświadczenie dotyczące położenia nieruchomości na gruncie będącym lasem, objętym uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/ochrona-srodowiska/zaswiadczenie-dotyczace-polozenia-nieruchomosci-na-gruncie-bedacym-lasem-objetym-uproszczonym-planem-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-o-ktorej-mowa-w-art-19-ust-3-ustawy-o-lasach.html

- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/ochrona-srodowiska/decyzje-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html

- Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/ochrona-srodowiska/pozwolenia-na-wprowadzanie-gazow-lub-pylow-do-powietrza.html

- Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/ochrona-srodowiska/wydanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow.html

 

REJESTRACJA POJAZDU:

- Rejestracja pojazdu: https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-pojazdy/rejestracja-pojazdu.html

- Wyrejestrowanie pojazdu: https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-pojazdy/wyrejestrowanie-pojazdu.html

- Wniosek o wydanie wtórnika/nowego dowodu rejestracyjnego: https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/komunikacja/komunikacja-pojazdy/wydanie-wtornika-lub-nowego-dowodu-rejestracyjnego.html

 

OŚWIATA

- Ewidencja szkół i placówek niepublicznych, udzielanie i cofanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/oswiata/ewidencja-szkol-i-placowek-niepublicznych-udzielanie-i-cofanie-zezwolenia-na-zalozenie-szkoly-lub-placowki-publicznej-przez-osobe-prawna-lub-fizyczna.html

- Wydanie decyzji w sprawie przyznania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie Miasta Kielce https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/oswiata/wydanie-decyzji-w-sprawie-przyznania-pracodawcom-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych-zamieszkalych-na-terenie-miasta-kielce-1.html

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

- Informacja o sposobie załatwiania spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/podatki-i-oplaty-lokalne/

 

ROLNICTWO

- Wydanie decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/rolnictwo/wydanie-decyzji-wylaczajacych-grunty-rolne-z-produkcji-rolniczej.html

 

TURYSTYKA

- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Kielce https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/turystyka/turystyka.html

 

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

- Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/urbanistyka-i-planowanie-przestrzenne/wydawanie-wypisow-i-wyrysow-z-obowiazujacych-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html

- Ustalenie warunków zabudowy https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/urbanistyka-i-planowanie-przestrzenne/ustalenie-warunkow-zabudowy-i-lokalizacji-celu-publicznego.html

- Wydawanie zaświadczeń dotyczących nieruchomości objętych podatkiem VAT o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa jest/nie jest przeznaczona pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których jest mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/urbanistyka-i-planowanie-przestrzenne/wydawanie-zaswiadczen-dotyczacych-nieruchomosci-objetych-podatkiem-vat-o-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-zaswiadczen-informujacych-czy-nieruchomosc-gruntowa-jest--nie-jest-przeznaczona-pod-zabudowe-zgodnie-z-dec.html

- Wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa nie jest przeznaczona do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/urbanistyka-i-planowanie-przestrzenne/wydawanie-zaswiadczen-o-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-zaswiadczen-informujacych-czy-nieruchomosc-gruntowa-nie-jest-przeznaczona-do-zalesienia-w-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu.html

- Wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/architektura-i-planowanie-przestrzenne/urbanistyka-i-planowanie-przestrzenne/wydawanie-zaswiadczen-o-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html

 

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

- Wydanie uzgodnienia na wjazd pojazdów ciężarowych w ulice z ograniczeniem tonażu na terenie miasta Kielce (za znak B-5, B-18) https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zarzadzanie-ruchem-drogowym/wydanie-uzgodnienia-na-wjazd.html

 

 

Powrót na początek strony