Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Mapa została przygotowana w ramach miejskiego konkursu edukacyjnego ZOOM NA MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, którego przedmiotem było wskazanie lokalizacji miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ogólnodostępnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce".

Konkurs realizowany był w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Powrót na początek strony