Telefony alarmowe


Numer „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

 

Policja


Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
tel. 47 801 3310
fax: 47 801 3315
email: dyzurny.kmp-kielce@ki.policja.gov.pl

Komisariat Policji I
os. Na Stoku 63B, 25 - 437 Kielce
telefony:
sekretariat - 47 801 3100
fax: 47 802 3105
komisariat1.kielce@ki.policja.gov.pl

Komisariat Policji II
ul. Kołłątaja 4, 25 - 716 Kielce
telefony:
sekretariat - 47 801 3150
fax: 47 802 3155
komisariat2.kielce@ki.policja.gov.pl

Komisariat Policji III
ul. Paderewskiego 13, 25 - 017 Kielce
telefony:
sekretariat - 47 801 3200
fax - 47 802 3205
komisariat3.kielce@ki.policja.gov.pl


Komisariat Policji IV
ul. Śniadeckich 14, 25 -366 Kielce
telefony:
Sekretariat - 47 801 3250
 fax - 47 802 3255
komisariat4.kielce@ki.policja.gov.pl

Państwowa Straż Pożarna


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Kielce, ul. Sandomierska 81/83
tel. 41-369-30-10, 41-369-36-20, 41-360-06-10 (MSK)
fax 41-369-30-15

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1
Kielce, ul. Sandomierska 81/83
tel. 41-369-30-11
fax 41-369-30-12

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
Kielce, ul. Robotnicza 193
tel. 41-368-35-37, 41-363-12-15

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Kielce, ul. Mielczarskiego 43A
tel. 41-346-11-33, 41-366-50-90, 41-366-69-98

Pogotowie Ratunkowe


Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Kielce, ul. Św. Leonarda 10
tel. 41-344-65-03


Straż Miejska - 986

Kielce, ul. Ogrodowa 3B
tel. 41-368-75-15


Pogotowie Ciepłownicze - 993

tel. 41-368-62-82


Pogotowie Energetyczne - 991


Pogotowie Gazowe - 992


Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 994


Informacja o stanie dróg krajowych

tel. 41-366-39-36

Powrót na początek strony