"Jerzyki - ptaki na komary” - warsztaty dla dzieci z udziałem prezydenta Kielc

Warsztaty dla dzieci z ornitologiem pod hasłem: „Jerzyki - ptaki na komary” odbyły się w Domu Kultury „Białogon”. Podczas warsztatów przedstawiciel Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody opowiedział dzieciom o konieczności ochrony tych małych ptaków, a dzieci wraz z prezydentem Kielc, Bogdanem Wentą ozdobiły budki dla jerzyków do zawieszenia na budynku DK „Białogon” oraz Urzędu Miasta Kielce.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce zakupił 50 sztuk budek dla jerzyków. W porozumieniu z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach oraz kieleckimi spółdzielniami mieszkaniowymi zostaną wyznaczone najlepsze miejsca w mieście do zamontowania tych budek. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem UM Kielce przygotuje i opublikuje wg. wytycznych odpowiednią mapkę ze wskazaniem najlepszych miejsc na zawieszenie budek dla jerzyków, aby zachęcić mieszkańców i inwestorów do pomocy tym miejskim ptakom.

Powrót na początek strony