Ökovolksmode

„Ökovolksmode - ekologiczna moda ludowa niemieckiego obszaru językowego”

- pod takim hasłem 26 lutego 2020 r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach I edycja międzyszkolnego konkursu.

Przedsięwzięcie zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Tematyka konkursu łączy troskę o środowisko naturalne z kultywowaniem tradycji ludowych. Chodzi o pogłębianie wiedzy na temat ochrony przyrody, co wiąże się ściśle z aktywizacją i podniesieniem świadomości ekologicznej młodzieży. Ważne jest również rozbudzenie zainteresowań kulturą krajów niemieckojęzycznych tj. Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii, a młodzież może przekonać się, jak ważna jest znajomość języków obcych.

W konkursie wzięli udział uczniowie z 13 szkół. Zadaniem uczestników było wykonanie na bazie ekologicznych materiałów i tekstyliów ubioru inspirowanego strojem ludowym, pochodzącym z dowolnego regionu kraju niemieckojęzycznego oraz zaprezentowanie się w nim „na czerwonym dywanie”.

W programie imprezy zaplanowano m.in. prezentację strojów przygotowanych przez uczestników, widowisko taneczne pt. „Każdy ma moc spełniania swoich marzeń” oraz pokaz kolekcji kieleckiej projektantki - Ewy Łukawskiej.

Partnerem konkursu - fundatorem nagród rzeczowych był m.in. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Przedsięwzięcie wspierały ponadto Instytut Goethego w Krakowie i w Warszawie oraz Ambasada Niemiec.

Kielce, 26 lutego 2020 r.

Powrót na początek strony