Warsztaty edukacyjne dot. negatywnego wpływu azbestu na zdrowie i życie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania

W Szkole Podstawowej nr 4 w dniu 17 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty edukacyjne dot. negatywnego wpływu azbestu na zdrowie i życie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania zorganizowane w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej dla młodzieży w wybranych szkołach podstawowych.

Takie warsztaty odbyły się również w SP nr 20, SP nr 9 i SP nr 5. Kolejne planowane są we wrześniu. Urząd Miasta Kielce realizuje „Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022”, w ramach którego świadczy bezpłatną usługę: załadunku, wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowe płaskie i faliste, gromadzone płyty azbestowo-cementowe) m.in. składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego wniosku w Urzędzie Miasta Kielce - Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 412 Nr tel. 41 - 36 76 655, 36 73 313. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 25 września 2019 r. Warunkiem skorzystania z usługi jest m.in. składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach, które w całości usytuowane są w granicach administracyjnych miasta Kielce, z usługi skorzystać mogą również osoby fizyczne, będące dzierżawcami ogródków działkowych znajdujących się na terenie Miasta Kielce. Ponadto we wrześniu planowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców Kielc dot. realizowanego przez Miasto „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022” i możliwości bezpiecznego pozbycia się wyrobów zawierających azbest.

Kielce, 17 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Ulotka informacyjna (pdf) PDF 3.77 MB
Powrót na początek strony