Zawieś budkę dla jerzyka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce ponownie zaprasza do udziału w akcji „Zawieś budkę dla jerzyka”. To już druga edycja tej akcji, w której Miasto Kielce przekazuje do zawieszenia budki lęgowe dla jerzyków zainteresowanym Spółdzielniom i Wspólnotom Mieszkaniowym w Kielcach.


W roku 2020 do naszej akcji przyłączyło się Stowarzyszenie Smart City Kielce, które przekazało do Wydziału 35 sztuk budek lęgowych dla jerzyków.

Aby otrzymać budki dla jerzyków należy przesłać do Wydziału wypełnioną załączoną ankietę wraz ze zdjęciami budynku od strony północnej i wschodniej, na którym będzie zawieszona budka, najlepiej pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.gks@um.kielce.pl, iwona.pamula@um.kielce.pl. O możliwym terminie odbioru budek zainteresowani będą powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Zachęcamy do zawieszania budek, pozwoli to na zachowanie siedlisk tego pożytecznego i chronionego gatunku ptaków. Jerzyki to bardzo pożyteczne ptaki, przyczyniają się do redukcji owadów, w tym gatunków uciążliwych dla ludzi. Jeden ptak potrafi zjeść nawet 20 tysięcy owadów dziennie, są wiec skuteczne w walce z komarami. To ptaki, które polują i mieszkają stadnie. Zwykle zakładają swoje gniazda przy otworach wentylacyjnych stropodachu i między szczelinami bloków z wielkiej płyty. Ich liczebność w Kielcach spada z roku na rok ponieważ coraz częściej podczas termomodernizacji budynków usuwane są ich siedliska. Gatunek nie jest uciążliwy dla człowieka.

W roku 2019 Miasto Kielce zakupiło 50 budek.

Powrót na początek strony