Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc

  1. Okres realizacji inwestycji: 2023 ÷ 2025

 

  1. Finansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania 61 750 000,00 PLN.

Całkowita wartość inwestycji 70 516 485,38 PLN.

 

  1. Opis Projektu       

Inwestycja zakłada przebudowę m.in. następujących ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i Al. IX Wieków Kielc, tworzących istotny układ komunikacyjny w śródmieściu Kielc.

Modernizacji i przebudowie w niezbędnym zakresie poddane zostaną: drogi, skrzyżowania, chodniki, sygnalizacja świetlna, miejsca parkingowe, przystanki, system kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe zatoki parkingowe i enklawy zieleni z elementami małej architektury. Wprowadzone udogodnienia dla ruchu rowerowego i pieszego pozwolą na stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rowerzystów oraz połączenie centrum z systemem dróg dla rowerów, będących elementem zrównoważonej mobilności miejskiej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej śródmieścia miasta. Inwestycja pozwoli uporządkować i usystematyzować sposób parkowania pojazdów przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów zieleni i stref odpoczynku. Dzięki tym zabiegom zwiększone będzie również bezpieczeństwo pieszych.

Powrót na początek strony