Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego)

Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach.

1. Okres realizacji inwestycji: 2023 ÷ 2024

2. Finansowanie:

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – udzielenie dotacji

Wartość dofinansowania 490 000,00 PLN.

Całkowita wartość inwestycji 500 000,00 PLN.

3. Opis Projektu       

Budynek zlokalizowany na działce 1132/4 obręb 0017, (Rejestr Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego Nr A.339 decyzja z dnia 06.09.1971r. i Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kielce Nr 15); budowa zakończona w 1754r.; ilość kondygnacji nadziemnych: 3; powierzchnia zabudowy: 437 m2.

Budynek o harmonijnej bryle i elewacjach, świadczących o wysokich umiejętnościach nieznanego architekta. Jedyna kielecka kanonia z bryłą zachowaną w pierwotnym kształcie, wnętrza częściowo przekształcono w 2 połowie XIX w.

Prace budowlane mają na celu naprawę m.in.: spękań konstrukcyjnych murów, renowację zewnętrznych wypraw tynkarskich, rekonstrukcję brakujących elementów profilowych, scalenie kolorystyczne elewacji zewnętrznych.

Celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału miasta Kielce w zakresie ochrony i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości regionalnej. Dziedzictwo kulturowe nie tylko wzmacnia poczucie więzi społecznych i tożsamości, ale ma również  pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny, zwiększa atrakcyjność turystyczną, stanowi zachętę do inwestycji i rozwoju sektora usług. Unikalne zabytki miasta są częścią składową tożsamości mieszkańców, kreują pozytywny wizerunek miasta.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu niniejszego zabytku i uchroni go przed degradacją i niszczeniem, tym samym wpłynie na zachowanie istotnych zasobów dziedzictwa kulturowego miasta

Powrót na początek strony