Gminny program ochrony nad zabytkami

Program stanowi składową polityki samorządowej miasta. Służy podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.
Program pomaga władzom publicznym w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe miasta. Wskazane w programie działania skierowane są na poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Jednocześnie przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności regionu, podniesienia konkurencyjności oferowanych produktów turystycznych, a także do szerszego od dotychczasowego wykorzystania potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kulturowym. Uchwalony program m.in. poprzez działania edukacyjne, będzie budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko ds.Ochrony Zabytków

ul. Kozia 3

25-514 Kielce

telefon: 41 36 76 361, 41 34 42 804

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Gminny program opieki nad zabytkami.pdf PDF 1.41 MB
Powrót na początek strony