Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki  rozwoju  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Miasta  Kielce  w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich obszarach jak: transport publiczny i  prywatny,  budownictwo  i  mieszkalnictwo,  gospodarka  przestrzenna, energetyka i  oświetlenie,  gospodarka  odpadami,  gospodarka  wodno-ściekowa  oraz informacja i edukacja.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony