Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego)

Elektromobilność jest integralną częścią idei Smart City (miasta inteligentnego), wykorzystującej nowoczesne technologie w taki sposób, aby z jednej strony jak najlepiej służyły mieszkańcom, z drugiej zaś – ułatwiały ich codzienne życie. Na terenie Kielc rozwiązaniem ułatwiającym implementację elektromobilności jest Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie miasta Kielce. 

Celem dokumentu jest ocena możliwości, określenie planu oraz możliwych do realizacji zadań i inwestycji z zakresu elektromobilności, jakie zostaną podjęte, aby zahamować negatywny wpływ transportu na środowisko (np. ograniczenie hałasu i emisji zanieczyszczeń, rozwój komunikacji zbiorowej wykorzystującej pojazdy elektryczne, racjonalny wybór środka transportu, itd.). Zakres merytoryczny strategii obejmuje w szczególności: 
• charakterystykę jednostki samorządu terytorialnego,
• opis stanu środowiska,
• wskazanie źródeł zanieczyszczeń powietrza,
• opis aktualnego systemu komunikacyjnego (sposób zarządzania transportem zbiorowym, charakterystyka transportu zbiorowego i indywidualnego),
• opis rozwiązań SmartCity,
• opis aktualnego systemu energetycznego,
• prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz i inne paliwa,
• wskazanie priorytetów w zakresie wdrożenia elektromobilności,
• plan wdrożenia elektromobilności wraz z systemem monitorowania.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Strategia rozwoju elektromobilnosci.pdf PDF 3.96 MB
Powrót na początek strony