Strategiczna mapa hałasu / mapa akustyczna

Dla miasta Kielce opracowano:

  • mapy akustyczne (2012 r. z aktualizacją w 2013 r., 2017/2018 r.),
  • strategiczną mapę hałasu z 2022 r.

 

Pojęcie „strategiczna mapa hałasu” używane jest od 2019 r., od czasu nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tą ustawą, strategiczna mapa hałasu to mapa sporządzana do celów całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł na danym terenie albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego terenu.

Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do:

1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
4) planowania strategicznego;
5) planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Mapy te sporządza się co 5 lat dla:

1) miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
2) głównych dróg;
3) głównych linii kolejowych;
4) głównych lotnisk.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony