Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce

„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce” przedstawia informacje dotyczące:

  • oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
    z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej
  • zakresu współpracy z sąsiednimi gminami.

 

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Załącznik nr 1 - systemy energetyczne.pdf PDF 3.98 MB
2. Załącznik nr 2 -tereny rozwojowe.pdf PDF 1.7 MB
3. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.pdf PDF 6.21 MB
4. Uchwała_LV_1037_2021.pdf PDF 6.58 MB
Powrót na początek strony