Kieleckie Organizacje Pozarządowe

Informacje dotyczące dokonania wpisu do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, terenowych jednostek organizacyjnych, dokonania zmian w ewidencjach oraz wydawania zaświadczeń znajdują się w dziale ZAŁATW SPRAWĘ

Wykaz kieleckich organizacji pozarządowych jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Powrót na początek strony