Ogłoszenia - oferty organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Od 13 maja do 3 czerwca organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W latach 2021-2025 na realizację tego programu zostanie przeznaczona kwota 200 mln zł.

Budżet programu „Aktywni +” na rok 2024 to 40 mln zł. Możliwe dofinansowanie projektu wynosi od 25 tys. do 250 tys. zł. Projekty mogą być realizowane w ramach czterech obszarów działań:

 • m.in. aktywność społeczna, która obejmuje niesienie pomocy osobom starszym w aktywnym spędzaniu wolnego czasu m.in. przez rozwijanie wolontariatu czy zwiększenie zainteresowania w obszarze rynku pracy. Polega ona również na wsparciu seniorów mniej samodzielnych.
 • Partycypacja społeczna przyczynia się natomiast do wzmocnienia samoorganizacji seniorów oraz zwiększeniu ich wpływu na życie lokalnych środowisk.
 • Działania obejmują również pomoc osobom starszym wykluczonym cyfrowo. Zwiększają ich umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz zapewniają im bezpieczne funkcjonowanie przy wykorzystywaniu współczesnych narzędzi cyfrowych.
 • Ważne jest również przygotowanie do starości. Służy temu wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych oraz kształtowanie postaw empatycznych wobec osób starszych. Istotne jest również upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób w jesieni wieku oraz prowadzenie działań na rzecz ich bezpieczeństwa.

Ofertę w ramach konkursu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/ w dniach od 13 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. do końca dnia.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wyniki konkursu 2024 r. zostaną ogłoszone do 28 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w tym ogłoszenie o konkursie i regulamin) dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2025

- oraz www.senior.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać od 13 maja do 3 czerwca 2024 r. pod numerem telefonu 538 117 264 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.

Data publikacji: 17.05.2024 r.


Rozpoczął się nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego

W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 r. Fundacja im. Stefana Artwińskiego ponownie została operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Dzięki podpisanej umowie z dnia 2 kwietnia 2024 roku, pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją im. Stefana Artwińskiego Operator obejmie wsparciem organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 1 386 000 złotych.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,8 mln złotych.

Składanie wniosków do tegorocznej edycji konkursu potrwa od 9 do 31 maja 2024 r.  Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Oferty należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl. Poprzez stronę internetową można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie.

Data publikacji: 13.05.2024 r.


IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - zaproszenie do wzięcia udziału

W dniach 26 - 28 czerwca organizatorzy zapraszają do Warszawy, tuż nad Wisłę po potężną dawkę wiedzy, spotkań i ważnych dyskusji dla sektora obywatelskiego! Zobaczymy się, aby opowiedzieć w jakim miejscu jesteśmy jako ludzie zaangażowani, organizacje społeczne, sektor obywatelski.

Tematyka tegorocznego OFIP-u skupia się wokół tożsamości i wartości sektora obywatelskiego, rzecznictwa i dobrego prawa dla NGO, pracy w organizacjach pozarządowych, odporności i stabilności organizacji oraz współpracy z samorządem i innymi sektorami.

IX OFIP to wydarzenie nieodpłatne - na miejscu gwarantujemy dawkę merytorycznych dyskusji, wartościowe sieciowanie oraz wegetariańskie posiłki. Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu oraz noclegu. W tym roku dla osób uczestniczących mamy 500 miejsc. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem udziału!

Tegoroczny OFIP to trzydniowe wydarzenie podzielone na dwie części:

 • 26 czerwca - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Europy Środkowo-Wschodniej - sesje w języku angielskim z udziałem organizacji z regionu Europy (tłumaczone symultanicznie). Pierwsza edycja tego Forum odbyła się w 2014 roku w Bukareszcie. Jej celem jest poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych poszczególnych krajów i wypracowanie rozwiązań wspierających ochronę społeczeństwa obywatelskiego w tym regionie.

 • 27 i 28 czerwca - Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - z programem ogólnopolskim i międzynarodowym. Będziemy projektować działania w obszarach wspólnych dla wszystkich organizacji, wymieniać się doświadczeniami oraz pochylać się nad kształtem i dalszym rozwojem sektora obywatelskiego. W programie Forum zawarte są sesje i warsztaty zgłoszone przez organizacje, Targi Wsparcia - tworzymy przestrzeń dla organizacji wspierających inne organizacje w bieżącej działalności; oraz III Forum Doradztwa Lokalnego.

Szczegółowy program tegorocznego OFIP-u odsłaniany będzie stopniowo. IX OFIP-owi towarzyszy kampania ogólnopolska na rzecz organizacji pozarządowych #todziała.

Zachęcamy zgłoszeń i zapisów: https://ofip.eu/

Data publikacji: 8.05.2024 r.


Spotkanie na temat możliwości pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych

9 maja 2024 r., przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu Inauguracyjnym Świętokrzyski Fundusz Lokalny z udziałem Michała Brauna, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się o aktualnych programach dotacyjnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz poznają możliwości współpracy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z NGO. Wydarzenie będzie także okazją do omówienia zasad naboru do programu dotacyjnego Świętokrzyski Fundusz Lokalny, który już po raz piąty będzie realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wydarzenie odbędzie się 9 maja br. w sali konferencyjnej „Okrąglak” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim przy Alei IX Wieków Kielc 3.

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wysyłając e-mail na adres wps28@kielce.uw.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 41 342 13 94.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

9:00 -  9:10 Otwarcie wydarzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego Józefa Bryka
9:10 – 9:15 Przedstawienie Pełnomocnika Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Michała Piaseckiego
9:15 - 9:45 Wystąpienie Michała Brauna, Dyrektora NIW-CRSO i prezentacja programów dotacyjnych NIW-CRSO
9:45 - 10:45 Prezentacja założeń Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego - edycja 2024
10:45 - 11:30 Konsultacje indywidualne z pracownikami NIW-CRSO oraz Fundacji imienia Stefana Artwińskiego

Spotkanie jest organizowane wspólnie przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację imienia Stefana Artwińskiego.

Data publikacji: 8.05.2024 r.


Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych z Kielc

Zapraszamy na szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy dla NGO, w tym m.in. źródła dofinansowania dla NGO, w tym krajowe i międzynarodowe źródła publiczne oraz alternatywne możliwości pozyskiwania funduszy. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego – „Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce” współfinansowanego przez Miasto Kielce.

TERMIN:

16 maja 2024 roku (czwartek), godz. 12:00 – 17:00, 

lub

18 maja 2024 roku (sobota), godz. 10:00 – 15:00.

MIEJSCE: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52, Kielce, sala konferencyjna.

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAbtF7Vw_vInVcStBwJVodlimxZui7qGlOyPCvoxvS3avKjA/viewform?usp=sharing

Kontakt do organizatorów: Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, tel. 41 347 45 20

Dla kogo jest to szkolenie?
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Kielc – osoby pracujące w organizacji, zarządzające nią lub po prostu w niej działające.

Szkolenie jest bezpłatne.

Data publikacji: 25.04.2024 r.Spotkanie świąteczne kieleckich organizacji pozarządowych

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie świąteczne kieleckich organizacji pozarządowych, które odbędzie się w środę 13 grudnia o 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52. Będzie to okazja, aby przy świątecznym poczęstunku podsumować rok w sektorze obywatelskim w Kielcach i porozmawiać o wyzwaniach na 2024 rok.

Data publikacji: 08.12.2023 r.


Zapraszamy na kolejne szkolenie realizowane w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego – „Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce" współfinansowanego przez Miasto Kielce w ramach Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

SZKOLENIE: Przedsiębiorczość społeczna
Czy przedsiębiorczość może być społeczna?  Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?
Czym są przedsiębiorstwa społeczne i czy warto działać w tej formie?

Jeśli działasz w sektorze pozarządowym i interesujesz się mariażem przedsiębiorczości i działalności pożytku publicznego to zapraszamy na szkolenie pt. „Przedsiębiorczość społeczna”. W trakcie szkolenia przybliżymy i omówimy czym jest przedsiębiorczość społeczna, jakie są jej wady i zalety.

 Serdecznie zapraszamy organizacje z terenu miasta Kielce.

TERMIN: 28.11.2023 (wtorek) od godz. 16:00 do 20:00
MIEJSCE: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52, Kielce, sala konferencyjna

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA
Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdINUTeY6dlAQyCK43fXBaxx43AFcJ8D8DM1o44WcRplquWig/viewform?usp=sharing

Kontakt do organizatorów: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, tel. 41 361 04 92

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Kielc – osoby pracujące w organizacji, zarządzające nią lub po prostu w niej działające.

Szkolenie jest bezpłatne. 

 Data publikacji: 21.11.2023 r.


Trzeci bezpłatny webinar księgowy

W piątek 24.11.2023r. w godz. 16:00 - 18:00, odbędzie się trzecie z cyklu bezpłatnych webinariów księgowych dla NGO pt. "Zbiórki publiczne - jak zacząć, jak rozliczyć". Zapisy trwają także na webinar w dniu 5.12.2023r.
 
 

 Data publikacji: 20.11.2023 r.


Fundacja PEStka z Kielc kontynuuje działania w obszarze przemocy domowej

 
W dniu 1.10. br. rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pn. "Odnaleźć przestrzeń do zmiany" skierowana do osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.
 
 
Ponadto zarezerwowano 10 miejsc dla wolontariuszy (zgłoszenia przyjmowane są do 27.11.br.): https://fundacjapestka.pl/aktualnosci/216-oferta-dla-wolontariuszy-wolontariuszek-wazna-do-15-11-2023

 Data publikacji: 20.11.2023 r.


Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach zaprasza na szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych z Kielc, liderów NGO, grup nieformalnych oraz zainteresowanych mieszkańców Kielc. Szkolenia odbędą się w miesiącach lipiec – listopad 2023 roku. O dokładnych datach konkretnych szkoleń będziemy informować na bieżąco, a ich tematyka jest następująca:

- Obsługa systemu aplikacyjnego SOWA EFS dla wnioskodawców / beneficjentów,
- Wzmocnij swoją organizację dzięki Skali Współpracy,
- Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych,
- Zakładanie, funkcjonowanie oraz likwidacja organizacji pozarządowych,
- Opracowywanie ofert konkursowych oraz sprawozdań z realizacji zadania zleconego,
- Budowanie wizerunku organizacji i jej promocja,
- Przedsiębiorczość społeczna.

 

Pierwsze szkolenie dot. obsługi systemu aplikacyjnego SOWA EFS dla Wnioskodawców / Beneficjentów odbędzie się już 12 lipca 2023 roku w godz. 14.30 - 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 52.

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxjuyfUz5OXw5NPcLZ7siCAjqo1eDf9bqXFKg327rkojlfIg/viewform?usp=pp_url

Kontakt do organizatorów: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, tel. 41 361 04 92, e-mail: a.lukasik@sir.com.pl

Szczegóły dotyczące wszystkich szkoleń aktualizowane będą stronie na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach ( http://ngo.kielce.pl/ )

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego – „Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce" finansowanego przez Miasto Kielce.

 Data publikacji: 03.07.2023 r.


Bezpłatne narzędzie - Diagnoza Potrzeb Cyfrowych - dedykowane organizacjom pozarządowym w Polsce

Diagnoza Potrzeb Cyfrowych to nowoczesne narzędzie stworzone z myślą o ocenie i poprawie gotowości cyfrowej organizacji pozarządowych. Dzięki niemu można przeprowadzić analizę kluczowych obszarów działalności, takich jak:  

 • zarządzanie programami społecznymi, 
 • komunikacja i marketing,  
 • fundraising,  
 • działania operacyjne,  
 • bezpieczeństwo cyfrowe 
 • infrastruktura IT.  

Spersonalizowane rekomendacje pozwolą na identyfikację obszarów wymagających uwagi i podjęcie konkretnych działań, które przyczynią się do osiągnięcia celów organizacji. Rejestracja i badanie są całkowicie bezpłatne.  

Najważniejsze linki: 

 

Ponadto 28 czerwca o godzinie 11:00 odbędzie się webinar "Poznaj bezpłatne narzędzie do Diagnozy Potrzeb Cyfrowych".

Podczas tego spotkania przedstawione zostanie działanie narzędzia na żywo oraz omówione zostanie, jak skutecznie wdrożyć rekomendowane zmiany. Będzie to doskonała okazja do interakcji i zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do zapisów! 

 Data publikacji: 26.06.2023 r.


II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30.06.2023 r. w Targach Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala E i F.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Prof. Piotra Glińskiego.

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja im. Stefana Artwińskiego oraz Fundacja MuzaDei - Centrum Nowej Kultury.

Partnerami II Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza należąca do Grupy Orlen, Fundacja PKO, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, PKO Bank Polski, a także Poczta Polska. Partnerem strategicznym są Targi Kielce oraz SmartSide Multimedia.

Rejestracja zwiedzających odbywa się na stronie https://targingo.pl/natomiast grup zorganizowanych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 668 692 282 lub adresem a.grzyb@artwinski.org.pl.

 Data publikacji: 16.06.2023 r.

Duże granty - konkurs do 60 tysięcy Euro

Zadaniem konkursu grantowego jest wspieranie długoterminowych projektów, które czynią organizacje społeczeństwa obywatelskiego bardziej sprawczymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które dotyczą ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, Karcie Praw Podstawowych oraz wspierające rozwój społeczeństwa demokratycznego i opartego na prawie i praworządności.

Duże granty w wysokości od 20 001 do 60 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od roku do dwóch lat. Przewidziano jeden nabór dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 600 tys. euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje związki stowarzyszeń

Nabór wniosków trwa od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku.

Termin publikacji decyzji o przyznaniu grantów do 30 września 2023 roku.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie projektu

 Data publikacji: 13.06.2023 r.


Granty dla NGO-sów - nowy projekt wsparcia organizacji

Zauważyłeś problem w społeczności lokalnej, w której działa Twoja organizacja? Możesz rozwiązać go realizując projekt finansowany z grantów interwencyjnych.

W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o granty w wysokości od 3 do 8 tys. euro. Okres realizacji projektu to od 3 do 8 miesięcy.

Czym jest projekt Building Bridges?

Projekt potrwa trzy lata. Działania składające się na projekt będą realizowana w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Druga ścieżka to program grantów, z których mogą korzystać organizacje. Celem projektu jest także sieciowanie organizacji poprzez uczestnictwo w sieciujących spotkaniach stacjonarnych. W trakcie trwania projektu co roku odbędą się Ogólnopolskie Kongresy Współpracy Lokalnej.


Więcej na temat grantów, szkoleń i innych wydarzeń w projekcie na stronie internetowej BB.FRDL.PL

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities to projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego finansowany w ramach programu Unii Europejskiej CERV (Obywatele, Równość, Prawa i Wolności).

Data publikacji: 10.05.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs "Regranting dla Organizacji Poradniczych"

Rusza konkurs "Regranting dla Organizacji Poradniczych", mający na celu wsparcie placówek świadczących usługi poradnictwa na terenie całej Polski. Łącznie ponad 2 000 organizacji poradniczych funkcjonuje w kraju, a liczba osób korzystających z ich usług przekracza 1 milion rocznie. Poradnictwo pozostaje jednym z ważniejszych sposobów na poprawę sytuacji i rozwój społeczeństwa.

Inicjatywa przewiduje przyznanie do 40 dotacji o wartości od 10 000 do 20 000 złotych, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 400 000 złotych. Dzięki temu wsparciu organizacje będą mogły udoskonalić swoją działalność i zwiększyć skalę pomocy dla potrzebujących.

Konkurs kierowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego, oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej. W trakcie trwania programu uczestnicy będą mogli skorzystać z działań edukacyjnych, które pozwolą na rozwój kompetencji oraz będą wsparciem dla członków organizacji.

Dofinansowanie pozwoli na zwiększenie kompetencji pracowników organizacji poradniczych, co przełoży się na wyższą jakość oferowanych usług. Wzrost dostępności i jakości usług poradnictwa może przyczynić się do poprawy sytuacji społecznej oraz prawnej w kraju. Bezpośrednie korzyści wynikające z rozwoju organizacji poradniczych obejmują szerzenie wiedzy prawnej wśród społeczeństwa, co może prowadzić do większej świadomości obywateli i mniejszej liczby konfliktów prawnych. Ponadto, wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pozwala na lepsze funkcjonowanie społeczeństwa opartego na solidarności i wzajemnym wsparciu, z uwzględnieniem potrzeb najsłabszych i najbardziej potrzebujących.


Szczegóły dotyczące inicjatywy dostępne są na stronie internetowej:
https://grantydlaporadni.pl/ oraz na profilu projektu na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/regrantingorganizacjiporadniczych

Data publikacji: 06.04.2023 r.


Niepodległa uruchomiła nowy program dotacyjny "Symbole Narodowe RP"

 

Do 3 kwietnia br. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP". Zakłada on dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami RP. Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Program dotacyjny „Symbole narodowe RP" ma wspierać upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych.

Wnioski należy składać do 03 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 zł. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP" nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP" wynosi 2 mln zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie wyższe;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 4. murale;
 5. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Wnioski należy składać poprzez  formularz w systemie Witkac.pl.

Regulamin Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP"

 

Data publikacji: 23.03.2023 r.


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W ramach projektu Nawigator legislacyjny dla NGO będącego częścią Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego informujemy, że istnieje możliwość monitoringu legislacyjnego zapewniającego śledzenie zmian dotyczących otoczenia prawnego organizacji pozarządowych. Zebrane informacje wysyłane są raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Celem newslettera jest przekazywanie analiz, porad i rekomendacji do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży PożarnychKół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

W ciągu półrocznej pracy, udało się opublikować artykułów, w których eksperci opisali skutki wprowadzonych regulacji, takich jak ustawa o ekonomii społecznej i ustawa o fundacji rodzinnej. Wysłano także newsletterów, ich treść można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Data publikacji: 20.03.2023 r.


Ponad 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego. Sprawdź jak uzyskać dotację!

 

Od 6 marca do 31 marca 2023 r.  trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Największego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w województwie świętokrzyskim. Łączna pula środków wynosi ponad pół miliona złotych.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach czwartej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,3 mln zł.

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 700 pomysłów na działania - mówi Paweł Kwietniewski, koordynator projektu.

Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 r. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 3,5 mln zł.

Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Poprzez stronę www.swietokrzyskiegranty.pl można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie. Na obecną chwilę mamy zarejestrowanych ponad 1000 aktywnych użytkowników. Na terenie wielu miejscowości będą prowadzone także spotkania informacyjne i szkoleniowe, współpracujemy w tym zakresie z samorządami - dodaje Paweł Kwietniewski.

Oferty należy złożyć poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl od 6 do 31 marca 2023 r. do godziny 23:59.

- Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 3 lata udało nam się sfinansować 273 inicjatywy. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Operatorem regionalnym jest Fundacja im. Stefana Artwińskiego. Wszelkie dostępne informacje można znaleźć na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl.

 

nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego

Data publikacji: 7.03.2023 r.

 


Nawigator legislacyjny dla NGO

Stowarzyszenie Klub Jagielloński zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie pt. Nawigator legislacyjny. Głównym celem projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce oraz stworzenie mechanizmu wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych organizacji. WIĘCEJ

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku.

Analizie poddany zostanie bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach, działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny. Poza tym pod uwagę wzięte zostaną projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach.

Efektami projektu będą: comiesięczny Newsletter Legislacyjny, 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego, działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego 2-letniego monitoringu, złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.

 

  

Ogłoszenia - oferty organizacji pozarządowych - Archiwum

Powrót na początek strony