Administracja architektoniczno-budowlana

Sprawami administracji architektoniczno-budowlanej zajmuje się Referat Administracji Budowlanej w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących procedowania postępowań wynikających z ustawy prawo budowlane, uzyskasz je dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Pozwolenia na budowę na mapie

Chcesz zobaczyć, czy na danej działce została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę ?

Wejdź na Geoportal Kielce i postępuj według poniższych kroków:

 • w okienku wyszukiwarki (w środkowej części górnego paska Geoportalu) wpisz obręb i numer działki,
 • kliknij na mapie prawym przyciskiem myszy,
 • w kolejnym oknie - po jego lewej stronie wybierz zakładkę (Decyzje o pozwoleniu na budowę).

Informacja: Geoportal Kielce zawiera decyzje wydane od 2016 r. Są to sprawy, których procedura została zakończona decyzją (czyli nie znajdziesz tu spraw w toku, spraw zawieszonych i in.)

Można sprawdzić czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę również na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w wyszukiwarce publicznej RWDZ – Rejestru Wniosków Decyzji Zgłoszeń

Chcesz zobaczyć, czy na danej działce została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę ? Wejdź na RWDZ: https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/


Wnioski w postaci dokumentu elektronicznego

E-BUDOWNICTWO

e-budownictwo.png

Większość spraw związanych z budownictwem możesz załatwić na stronie e-budownictwo - oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym, w formie dokumentu elektronicznego, poprzez platformę e-PUAP.


Wnioski w postaci papierowej

Biuletyn Informcji Publicznej


DOM do 70 m2

Planujesz budowę własnego domu

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego 
 • na własne potrzeby mieszkaniowe
 • którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany
 • masz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Możesz skorzystać z uproszczonej procedury

 • brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w  terminie 21 dni
 • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez ciebie budowy; pamiętaj jednak, aby budować zgodnie z przepisami, bowiem organy nadzoru budowlanego mogą kontrolować twoją inwestycję
 • do budowy będziesz mógł przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia

Zanim ruszysz z budową musisz

 • doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 • zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jako inwestor masz tylko obowiązek złożyć oświadczenia, że

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ustanowisz kierownika budowy
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna

 Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę  obiektu budowlanego musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki. 

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130..


Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli chcesz przenieść pozwolenie na budowę lub prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Rejestracji dziennika budowy lub rozbiórki dokonasz po złożeniu wniosku wraz z dziennikiem budowy, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu:  41 36 76 130   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przed uzyskaniem upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy złożyć wniosek do właściwego Ministra, za pośrednictwem organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Do wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli potrzebujesz wydania pozwolenia na wejście na teren sąsiedni przy realizacji inwestycji musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o wyłączeniu przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki. 

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.

Jeśli chcesz uzyskać odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno- budowlanego musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki. 

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o samodzielności lokali musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 132, 41 36 76 380 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, należy tego dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu - w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części musisz dokonać zgłoszenia. Do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu (w drodze decyzji) i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia budowy i wykonywania innych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci, bądź wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej)  z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno - budowlanym, należy tego dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu - w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę musisz złożyć wniosek i odpowiednie załączniki. 

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 130

Powrót na początek strony