Rewitalizacja i ochrona zabytków

Sprawami dotyczącymi rewitalizacji miejskiej przestrzeni zajmuje się Biuro Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji Miasta jest Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, któremu podlega również stanowisko ds. ochrony zabytków.

Jeśli potrzebujesz informacji, czy Twoja nieruchomość znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce - możesz to sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja nieruchomość znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce  musisz złożyć wniosek.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, to uzyskasz je dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 361 lub na stronie BIP.

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja działka położona jest w strefie rewitalizacji (lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji), musisz złożyć wniosek.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.

Jeśli nie potrzebujesz formalnego zaświadczenia dla swojej działki, możesz pobrać informację w formie Komunikatu Prezydenta Miasta Kielce. Komunikat dotyczący procesu rewitalizacji odnosi się do całego miasta i jest aktualizowany każdego pierwszego dnia miesiąca.

Szczegółowe informacje, w tym Komunikat Prezydenta Miasta Kielce, uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej lub dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 361.

 

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3

25-514 Kielce

telefon: 41 36 76 361, 41 34 42 804

bpp@um.kielce.pl

Powrót na początek strony