Uchwała krajobrazowa

Rada Miasta Kielce w dniu 21 kwietnia 2022 r. przyjęła uchwałę nr LX/1188/2022 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała „krajobrazowa”) - przepisy weszły w życie w dniu 13 maja 2022 roku. Wszystkie nowe tablice reklamowe (w tym szyldy) muszą bezwzględnie spełniać przepisy zawarte w ww. uchwale, zaś dla legalnych nośników istniejących w dniu wejścia w życie przepisów wyznaczono trzyletni okres dostosowania ich do nowych wymogów, który mija z dniem 13 maja 2025 r. Za usytuowanie szyldu lub reklamy niezgodnych z przepisami ustawa krajobrazowa przewiduje bardzo wysokie kary finansowe.

Poniżej zamieszczany: link do kieleckiej uchwały krajobrazowej oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego uchylającego niektóre jej przepisy oraz praktyczny „Przewodnik” pozwalający w przystępny i szybki sposób zapoznać się z nowymi regulacjami.

Przepisy uchwały różnicują wymogi w wyznaczonych na terenie miasta czterech odrębnych strefach krajobrazowych – dla ustalenia odpowiedniej strefy w danej lokalizacji przydatny jest kielecki geoportal https://gis.kielce.eu – zakładka „Uchwała krajobrazowa” (instrukcja na str. 5 „Przewodnika”).

 

Pliki do pobrania:

- Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z 28.04.2022 r., poz. 1694

- Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z 03.06.2022 r., poz. 2107

- PRZEWODNIK – UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA – SZYLDY – REKLAMY

 

Powrót na początek strony