Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawami z zakresu urbanistyki zajmują się Referaty Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód i Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Jeśli potrzebujesz informacji z zakresu urbanistyki, to uzyskasz je dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Decyzje urbanistyczne na mapie

Chcesz zobaczyć, czy na Twojej działce została wydana decyzja urbanistyczna? Wejdź na Geoportal Kielce i postępuj według poniższych kroków:

  • w okienku wyszukiwarki (w środkowej części górnego paska Geoportalu) wpisz obręb i numer działki,
  • w oknie legendy (po lewej stronie ekranu) zaznacz warstwę "Decyzje urbanistyczne" oraz dalej "Decyzje WZ i LICP" z roku, który Cię interesuje,
  • kliknij na mapę prawym przyciskiem myszy,
  • w kolejnym oknie - po jego lewej stronie wybierz zakładkę (Decyzje WZ i LICP).

Informacja: Geoportal Kielce zawiera decyzje wydane od 2016 r. Są to sprawy, których procedura została zakończona dezycją (czyli nie znajdziesz tu spraw w toku, spraw zawieszonych i in.)


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy, wydanie decyzji będzie bezpłatne. W innych przypadkach zostanie naliczona opłata skarbowa w wysokości 598 zł.

Odpowiedź na Twój wniosek otrzymasz w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących obiektów budowlanych,  tj. wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane) i jego budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora — odpowiedź otrzymasz w ciągu 21 dni.

Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Pamiętaj, że postępowanie może zostać także zawieszone.

Twoja działka może posiadać kilka decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy zasadniczo wydawana jest bezterminowo. Istnieją jednak okoliczności, które skutkują wygaszeniem decyzji, np. w sytuacji uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego ustalenia inne niż ustalenia decyzji (z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę) lub inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę.

Wydaną decyzję o warunkach zabudowy możesz także przenieść na inną osobę lub wygasić.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod podanym powyżej numerem telefonu.


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy, wydanie decyzji będzie bezpłatne. W innych przypadkach zostanie naliczona opłata skarbowa w wysokości 598 zł.

Decyzje o lokalizacji celu publicznego dotyczą inwestycji ważnych dla społeczeństwa, np. budowy publicznego przedszkola czy sieci wodociągowej.

Odpowiedź na Twój wniosek otrzymasz w ciągu 65 dni. Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Pamiętaj, że postępowanie może zostać także zawieszone.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod podanym powyżej numerem telefonu.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury

Rynek 1

25-303 Kielce

sekretariat: 41 36 76 130

magdalena.szwarc@um.kielce.pl

malgorzata.kwiecien@um.kielce.pl

 

Powrót na początek strony