Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawami z zakresu urbanistyki zajmują się Referaty Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód i Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Jeśli potrzebujesz informacji z zakresu urbanistyki, to uzyskasz je dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 130.


Decyzje urbanistyczne na mapie

Chcesz zobaczyć, czy na Twojej działce została wydana decyzja urbanistyczna? Wejdź na Geoportal Kielce i postępuj według poniższych kroków:

  • w okienku wyszukiwarki (w środkowej części górnego paska Geoportalu) wpisz obręb i numer działki,
  • w oknie legendy (po lewej stronie ekranu) zaznacz warstwę "Decyzje urbanistyczne" oraz dalej "Decyzje WZ i LICP" z roku, który Cię interesuje,
  • kliknij na mapę prawym przyciskiem myszy,
  • w kolejnym oknie - po jego lewej stronie wybierz zakładkę (Decyzje WZ i LICP).

Informacja: Geoportal Kielce zawiera decyzje wydane od 2016 r. Są to sprawy, których procedura została zakończona dezycją (czyli nie znajdziesz tu spraw w toku, spraw zawieszonych i in.)


Wnioski w postaci dokumentu elektronicznego

E-BUDOWNICTWO

e-budownictwo.png

Większość spraw związanych z budownictwem możesz załatwić na stronie e-budownictwo - oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym, w formie dokumentu elektronicznego, poprzez platformę e-PUAP.


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy, wydanie decyzji będzie bezpłatne. W innych przypadkach zostanie naliczona opłata skarbowa w wysokości 598 zł.

Odpowiedź na Twój wniosek otrzymasz w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących obiektów budowlanych,  tj. wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane) i jego budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora — odpowiedź otrzymasz w ciągu 21 dni.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczących biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2013 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz.U. poz. 1597), termin ten wynosi 65 dni.

Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Pamiętaj, że postępowanie może zostać także zawieszone.

Twoja działka może posiadać kilka decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy zasadniczo wydawana jest bezterminowo. Istnieją jednak okoliczności, które skutkują wygaszeniem decyzji, np. w sytuacji uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego ustalenia inne niż ustalenia decyzji (z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę), inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę, nie wniesiono sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy dokonanego przez innego wnioskodawcę lub inny wnioskodawca zgłosił budowę, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wydaną decyzję o warunkach zabudowy możesz także przenieść na inną osobę lub wygasić.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod podanym powyżej numerem telefonu.


Jeśli chcesz uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy, wydanie decyzji będzie bezpłatne. W innych przypadkach zostanie naliczona opłata skarbowa w wysokości 598 zł.

Decyzje o lokalizacji celu publicznego dotyczą inwestycji ważnych dla społeczeństwa, np. budowy publicznego przedszkola czy sieci wodociągowej.

Odpowiedź na Twój wniosek otrzymasz w ciągu 65 dni. Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Pamiętaj, że postępowanie może zostać także zawieszone.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod podanym powyżej numerem telefonu.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury

Rynek 1

25-303 Kielce

sekretariat: 41 36 76 130

magdalena.szwarc@um.kielce.pl

malgorzata.kwiecien@um.kielce.pl

 

Powrót na początek strony