Miejski Rzecznik Praw Ucznia

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 1. upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów i nauczycieli kieleckich  szkół;
 2. informowanie uczniów o ścieżce postępowania w przypadku łamania ich praw;
 3. wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole;
 4. propagowanie mediacji między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia;
 5. współpraca z Samorządami Uczniowskimi w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
 6. wsparcie działań Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole;
 7. reprezentowanie interesów uczniów w przypadku złamania ich praw w tym:
  - interweniowanie w zgłoszonych sprawach o naruszenie praw ucznia,
  - reprezentowanie uczniów wobec władz oświatowych.

Miejski Rzecznik Praw Ucznia

Piotr Łojek

25-659 Kielce
ul. Strycharska 6
tel. +48 41 367 66 26

mail: mrpu@um.kielce.eu

Powrót na początek strony