Geodezja i kartografia

Sprawy związane z geodezją i kartografią realizuje Wydział Geodezji.

Obsługuje następujący zakres:

 • Prowadzenie i udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 • Prowadzenie i udostępnianie danych z rejestru cen nieruchomości;
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości;
 • Prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • Ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miasta nazw ulicom i placom;
 • Prowadzenie zadań dotyczących wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego;

Materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są odpłatnie. Wysokość stawek określone są w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w odpowiednich  tabelach.

Wnioski można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przez internet. Wtedy potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Kielce.

Więcej informacji na temat geodezji i kartografii uzyskasz również na stronie gugik.gov.pl

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 863

geodezja@um.kielce.pl

Dla Geodety

Internetowa obsługa zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu i.Kerg

Jeśli chcesz zgłosić pracę geodezyjną, potrzebujesz loginu i hasła. W tym celu złóż wniosek o nadanie loginu i hasła do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce. 

Opłaty za udostępnienie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych można uiścić po zalogowaniu się do portaluPo wniesieniu opłaty zamówione materiały są gotowe do pobrania.

Więcej na temat działania portalu dowiesz się z przewodnika programu GEOINFO i.Kerg 6.


Dla Projektanta

Internetowa obsługa wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się za pośrednictwem portalu i.Projektant, do którego potrzebujesz loginu i hasła.

W tym celu złóż wniosek do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce. 

Istniejące sieci uzbrojenia terenu możesz zobaczyć na stronie Geoportalu Kielce.


Dla Rzeczoznawcy

Internetowa obsługa wniosków o rejestr cen nieruchomości odbywa się za pośrednictwem portalu i.Rzeczoznawca, do którego potrzebujesz loginu i hasła.

W tym celu złóż wniosek do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

Informacje z rejestru cen nieruchomości znajdują się w zakładce Dla Klienta / Rejestr cen nieruchomości.

Tam dowiesz się jak otrzymać zbiór danych lub wyciąg z rejestru cen nieruchomości oraz jak uzyskać do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

Informacje o danych przestrzennych, m.in. działkach, budynkach, sieci uzbrojenia terenu możesz zobaczyć na stronie Geoportalu Kielce.


Dla Komornika

Internetowa obsługa wniosków o zapytania odbywa się za pośrednictwem portalu i.Komornik, do którego potrzebujesz loginu i hasła.

W tym celu złóż wniosek do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce. 


Uwolnione dane przestrzenne

Na Geoportalu Kielce udostępniono uwolnione dane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dane dla działek, budynków i punktów osnowy (dla zakresu miasta Kielce) udostępniane są w trzech formatach: shp, gml, geojson.

W celu pobrania:

 • wektora działek - kliknij prawym klawiszem myszy na dowolnej działce, a następnie w okienku z Informacją o obiekcie wybierz atrybut: Pobierz. Link do geoportalu z wyświetlonymi działkami ewidencyjnymi: https://gis.kielce.eu/?permalink=47132192;
 • wektora budynków - kliknij prawym klawiszem myszy na dowolnym budynku, a następnie w okienku z Informacją o obiekcie wybierz atrybut: Pobierz. Link do geoportalu z wyświetlonymi budynkami ewidencyjnymi: https://gis.kielce.eu/?permalink=47132189;
 • punkty osnowy szczegółowej - kliknij prawym klawiszem myszy na dowolnym punkcie osnowy, a następnie w okienku z Informacją o obiekcie wybierz atrybut: Pobierz. Link do geoportalu z wyświetloną osnową: https://gis.kielce.eu/?permalink=47398417.

 

 

 

Powrót na początek strony