Zarządzanie Ruchem Drogowym

Sprawy związane z zarządzaniem ruchem drogowym realizuje Kancelaria Prezydenta, Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym.

Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez masowych takich jak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi itp., gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg.


Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wymaga złożenia wniosku wraz z 4 egzemplarzami projektu (kompletne z opiniami), w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Miejski Zarząd Dróg. Możesz to zrobić w siedzibie urzędu lub listownie. We wniosku należy określić przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonania robót na drodze. 

Zatwierdzenie projektu organizacji nie podlega opłacie. 

Pamiętaj, że jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed wprowadzenia organizacji ruchu.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 347 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz opinii dotyczącej geometrii drogi, napisz pismo, do którego dołącz projekt lub koncepcję rozwiązań drogowych. Możesz to zrobić w siedzibie urzędu lub listownie.

Opinia nie podlega opłacie. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 347 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzgodnić wjazd pojazdów w ulice z ograniczeniem ruchu lub tonażu na terenie miasta Kielce, złóż odpowiedni wniosek. Możesz to zrobić w siedzibie Urzędu, listownie lub przez internet. W celu złożenia go elektronicznie potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość. We wniosku określ dane pojazdów oraz cel, informacje o tonażu pojazdów, trasę przejazdu wraz wyszczególnionymi ulicami, po których odbywać się będzie ruch i postój, a także częstotliwość wjazdów. 

Wydanie uzgodnienia nie podlega opłacie.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 531 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny pamiętaj, żeby zrobić to minimum 30 dni przed planowaną imprezą. W tym celu złóż wniosek, w którym określisz termin, miejsce oraz osobę odpowiedzialną za imprezę. Ponadto należy określić w jaki sposób będzie wykorzystana droga, miejsce rozpoczęcia, trasę przebiegu i zabezpieczenie, a także przewidywaną liczbę uczestników imprezy. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie urzędu, listownie lub przez internet. W celu złożenia go elektronicznie potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość.

Wydanie zezwolenia podlega opłacie w wysokości 48 zł. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 531 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Organizacja procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym wymaga zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. W tym celu napisz pismo z opisem trasy przemarszu lub mapką z zaznaczoną trasą.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 531 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Kancelaria Prezydenta

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 255

slawomir.stachura@um.kielce.pl

Powrót na początek strony