ABC Mieszkalnictwa

Szerokie informacje na temat zagadnień dotyczących mieszkalnictwa w Polsce znajdziesz w publikacji "Mieszkalnictwo społeczne" przygotowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Raport podzielić można na dwie części - pierwsza ma charakter bardziej statystyczny (analizuje zasoby mieszkaniowe), druga ma charakter problemowy (analizuje problemy i potrzeby związane z polityką mieszkaniową). Publikację możesz pobrać na swój telefon lub komputer i mieć ją zawsze pod ręką.

Miasto Kielce prowadzi politykę mieszkaniową m. in. w oparciu o "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kielce na lata 2021-2025". Program ten ma charakter strategiczny i określa w jaki sposób miasto Kielce gospodaruje zasobami mieszkaniowymi oraz jakie są cele do zrealizowania w najbliższych latach (czyli do 2025 r.)

Drugim ważnym dokumentem jest uchwała Rady Miasta Kielce dotycząca zasad wynajmowania miejskich lokali mieszkalnych. Znajdziesz tu informacje o kryteriach jakie musisz spełnić, jeśli chcesz ubiegać się o prawo do lokalu z zasobów miejskich.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Mieszkalnictwa

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 614

agata.kalita@um.kielce.pl

Powrót na początek strony