Dokumenty, zaświadczenia, informacje

Sprawami z zakresu mieszkalnictwa zajmuje się Biuro Mieszkalnictwa w Wydziale Urbanistyki i Architektury
 • 41 36 76 130 (sekretariat),
 • 41 36 76 513,
 • 41 36 76 514,
 • 41 36 76 515,
 • 41 36 76 564,
 • 41 36 76 613,
 • 41 36 76 614.

Dokumenty, zaświadczenia, informacje

Jeśli chcesz wynająć lokal mieszkalny z zasobu miasta Kielce musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Wypełniony wniosek i załączniki złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 lub na Rynku 1.

Dokumenty możesz także wysłać pocztą na jeden z poniższych adresów:

 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Po weryfikacji formalnej Twój wniosek otrzyma kartę oceny i zostaniesz wpisany na listę osób oczekujących na mieszkanie. Jeśli zakwalifikujesz się do otrzymania mieszkania, z Biura Mieszkalnictwa dostaniesz pisemne skierowanie, z którym trzeba zgłosić się do Miejskiego Zarządu Budynków, przy ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce, pokój 205 (II piętro). Tam podpiszesz umowę najmu i odbierzesz klucze do mieszkania.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod podane powyżej numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli skończył Ci się okres najmu Twojego lokalu i chcesz go przedłużyć - musisz złożyć wniosek. Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

Wypełniony wniosek i załączniki złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 lub na Rynku 1.

Dokumenty możesz także wysłać pocztą na jeden z poniższych adresów:

 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Rozpatrzenie Twojego wniosku będzie trwać do 30 dni.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod podane powyżej numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz zamienić Twój lokal mieszkalny na inny, np. na większy lub w innej lokalizacji, to musisz złożyć wniosek. Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

Wypełniony wniosek i załączniki złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 lub na Rynku 1.

Dokumenty możesz także wysłać pocztą na jeden z poniższych adresów:

 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Listę zgłoszonych do zamiany mieszkań znajdziesz tutaj. W wyszukiwarce możesz przeglądać lokale według powierzchni użytkowej, ulicy, liczby pokoi, piętra i innych.

Jeśli znajdziesz ofertę, która Cię zainteresuje, zadzwoń pod numer telefonu: 41 36 76 515. Urzędnik skontaktuje Cię z osobą, z którą chcesz zamienić mieszkanie.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod podane powyżej numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać tytuł prawny do zajmowanego lokalu - musisz złożyć wniosek. Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

Wypełniony wniosek i załączniki złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 lub na Rynku 1.

Dokumenty możesz także wysłać pocztą na jeden z poniższych adresów:

 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
 • Kancelaria Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Rozpatrzenie Twojego wniosku będzie trwać do 30 dni.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod podane powyżej numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o spłacie długu hipotecznego z tytułu wykonanych przez Miasto remontów - musisz złożyć wniosek oraz wyciąg z działu IV Księgi Wieczystej.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Otrzymasz je po 7 dniach od terminu dostarczenia dowodu spłaty długu.

Wypełniony wniosek i załączniki wyślij pocztą na jeden z wyżej podanych adresów lub złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 lub na Rynku 1.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod podane powyżej numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeżeli chcesz odzyskać kaucję mieszkaniową wpłaconą przed 11 listopada 1994 r. - musisz złożyć wniosek. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Termin realizacji wniosku zależy od daty jego wpływu. Jeśli złożyłeś wniosek do 15 lutego danego roku, odpowiedź otrzymasz po 60 dniach. Po 15 lutego czas na realizację skraca się do 30 dni.

Wypełniony wniosek i załączniki wyślij pocztą na jeden z wyżej podanych adresów lub złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 lub na Rynku 1.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod podane powyżej numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Mieszkalnictwa

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 614

agata.kalita@um.kielce.pl

Powrót na początek strony