Programy wsparcia

Miasto Kielce realizuje politykę mieszkaniową także poprzez dodatkowe programy adresowane do konkretnej grupy mieszkańców.

Program "Mieszkanie za remont"

W zależności od posiadanych środków budżetowych Biuro Mieszkalnictwa wspólnie z Miejskim Zarządem Budynków realizuje Program "Mieszkanie za Remont".  Zakłada on, że w każdym roku budżetowym do 15% wolnych mieszkań pochodzących z zasobu miasta, zostanie wybranych do remontu. Remont wykona na swój koszt oraz we własnym zakresie przyszły najemca mieszkania, który w zamian zostanie zwolniony z czynszu na okres do 60 miesięcy.

Jak dotąd odbyły się dwie edycje Programu "Mieszkanie za remont" (w 2020 r. oraz w 2021 r.), w ramach których udało się wyznaczyć łącznie 19 mieszkań do remontu.  

Aby wziąć udział w Programie, musisz być wpisany na listę osób oczekujących na wynajęcie lokalu od miasta Kielce oraz spełniać kryteria dochodowe. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie oraz na stronie Miejskiego Zarządu Budynków.


Program "Mieszkanie dla seniora"

Biuro Mieszkalnictwa wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje wsparcie z zakresu mieszkalnictwa adresowane głównie do osób starszych (powyżej 60 roku życia) i niepełnosprawnych.

Aby wziąć udział w Programie, musisz być wpisany na listę osób oczekujących na wynajęcie lokalu od miasta Kielce oraz spełniać kryteria dochodowe. Szczegóły znajdziesz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

Powrót na początek strony