Zaświadczenia/wyciągi z ewidencji

Potrzebujesz zaświadczenie lub wypis z ewidencji dla swojej organizacji?

  • Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia/ wypisu
  • Dołącz do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych)

Zaświadczenie otrzymasz w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Szczegóły oraz wzór wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powrót na początek strony