Zgłoszenie powołania terenowej jednostki organizacyjnej

  • zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia;
  • uchwała jednostki macierzystej o powołaniu jednostki terenowej w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby organu jednostki macierzystej;
  • protokół z zebrania terenowej jednostki wraz ze składem osobowym zarządu oraz
  • z podaniem siedziby w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby z organu jednostki terenowej;
  • obowiązujący statut potwierdzony przez KRS lub przez uprawnione osoby organu jednostki macierzystej

Wniosek możesz złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, listownie lub przez internet - w tym wypadku potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony