Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację, o której przeczytasz w zakładce Załatw Sprawę/Porady prawne/Nieodpłatne porady prawne/Mediacja.

Na temat uzyskania pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnym ruchowo i doświadczającym trudności w komunikowaniu się znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Pomoc prawna/Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatna pomoc prawna dla niepełnosprawnych.

 

Powrót na początek strony