Otwarty Konkurs Ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”

W roku 2024 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą prowadzone przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Więcej informacji na temat konkursu uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej


W dniu 12 października  2023 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 366/2023 z dnia 11  października 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu: UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA p.n.:  „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Więcej informacji na temat naboru uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej


W dniu 27 września Prezydent Miasta Kielce ogłosił nabór na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

Więcej informacji na temat naboru uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej


W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego zadanie pn.: "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie" w roku 2023 będzie realizowane przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Więcej informacji na temat konkursu uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.


W dniu 28 października Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Więcej informacji na temat konkursu uzyskasz wBiuletynie Informacji Publicznej.


W dniu 14 września Prezydent Miasta Kielce ogłosił nabór na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

Więcej informacji na temat naboru uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej


W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego zadanie  pn.: Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2022  jest realizowane przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Więcej informacji na temat konkursu uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Powrót na początek strony