Zameldowanie i dowody osobiste

Sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego oraz zameldowaniem realizuje Referat Dowodów Osobistych i Referat Ewidencji Ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Pamiętaj, że stanowisko, w którym zostaniesz obsłużony jest zależne od pierwszej litery twojego nazwiska.

Jeśli twoje nazwisko zaczyna się od litery:

 • A, B, C, Ć, D, E, F lub G zostaniesz obsłużony przy stanowiskach 1 i 2 w pokoju nr 80 – tel. 41 36 76 579,
 • H, I, J, K, L, Ł lub R  zostaniesz obsłużony przy stanowiskach 3 i 4 w pokoju nr 80 – tel. 41 36 76 581,
 • M, N, O, P, Q, T, Ś, Ź, lub Ż zostaniesz obsłużony przy stanowiskach 5 i 6 w pokoju nr 83 – tel. 41 36 76 584,
 • S, Ś, U, W, V, X,Y, lub  Z zostaniesz obsłużony przy stanowiskach 7 i 8 w pokoju nr 83 – tel. 41 36 76 576.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod powyższe numery telefonów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi należy złożyć wniosek w pokoju nr 87.

Pamiętaj, że złożenie wniosku podlega opłacie za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym w wysokości 31 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 587 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli jesteś obywatelem Polski i chcesz się zameldować na pobyt stały lub czasowy musisz dokonać zgłoszenia w formie pisemnej (w pokojach nr 91 lub 92) lub elektronicznej. Możesz to zrobić w Urzędzie Miasta Kielce lub za pomocą formularza.

Pamiętaj, że jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania lub przebywasz w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące to musisz się zameldować. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 575, 41 36 76 593 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce i chcesz się zameldować na pobyt stały lub czasowy, musisz dokonać zgłoszenia w pokojach nr 91 lub 92.

Razem z meldunkiem automatycznie dostaniesz numer PESEL. Sprawdź, jak to zrobić.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 575, 41 36 76 593 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz dokonać zameldowania lub wymeldowania na pobyt stały lub czasowy lub anulować te czynności w drodze decyzji administracyjnej musisz złożyć wniosek (pokoje nr 77 lub 78).

Pamiętaj, że złożenie wniosku (z wyjątkiem zameldowania w drodze decyzji administracyjnej) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 577, 41 36 76 590 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz nadania numeru PESEL:

 • otrzymasz go przy zameldowaniu lub na podstawie przepisów szczególnych - formularz zgłoszenia możesz złożyć w pokoju:
  • nr 91 – tel. 41 36 76 575;
  • nr 92 – tel. 41 36 76 593;
 • w związku z ubieganiem się o dowód osobisty - wniosek złożysz przy stanowisku zależnym od pierwszej litery twojego nazwiska:
  • A, B, C, Ć, D, E, lub G - stanowisko 1 i 2 w pokoju nr 80 – tel. 41 36 76 579,
  • H, I, J, K, L lub Ł - stanowisko 3 i 4 w pokoju nr 80 – tel. 41 36 76 581,
  • M, N, O, P, Q, R lub T - stanowisko 5 i 6 w pokoju nr 83 – tel. 41 36 76 584,
  • S, Ś, U, W, V, Y, Z, Ź lub Ż - stanowisko 7 i 8 w pokoju nr 83 – tel. 41 36 76 576.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod powyższe numery telefonu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz udostępnienia danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL należy złożyć wniosek w pokoju nr 88.

Pamiętaj, że złożenie wniosku podlega opłacie za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze PESEL w wysokości 31 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 599, 41 36 76 582 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz wydania zaświadczenia z akt ewidencji ludności musisz złożyć wniosek w pokoju nr 88.

Pamiętaj, że wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 599, 41 36 76 582 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

telefon: 41 36 76 589

sekretariat.so@um.kielce.pl

Powrót na początek strony